Nou article sobre les possibilitats de Blockchain en Educació

Antonio Bartolomé i Carles Lindín publiquen l’article Posibilidades del Blockchain en Educación en la revista Education in the Knowledge Society, en el qual s’exposa les aplicacions, experiències i utilitats de la tecnologia blockchain en educació.

 

Resum de l’article
Blockchain és una nova tecnologia que està irrompent amb força en molts àmbits, i també en el sistema educatiu. Però no es tracta d’una tecnologia específica amb la qual es pot esperar millorar una situació concreta: es tracta més aviat d’una tecnologia que permet registrar esdeveniments d’una forma totalment innovadora. I això pot traduir-se en canvis insospitats. Després de presentar què és blockchain i alguns exemples d’usos socials, s’analitzen, en les aplicacions actualment en ús, els problemes als quals la tecnologia pretén donar resposta. Una revisió de les experiències més destacades, totes en una fase incipient de desenvolupament, ens porta a algunes conclusions crítiques sobre la seva viabilitat.

 

Referència
Bartolomé, A.; Lindín, C. (2018). Posibilidades del Blockchain en Educación. Education in the Knowledge Society, 19(4), 81-93. doi:10.14201/eks20181948193