Nou article: Supporting collaborative reflection in teacher education: a case study

Marc Clarà, Teresa Mauri, Rosa Colomina i Javier Onrubia publiquen aquest article a l’European Journal of Teacher Education, que té com a objectiu comprendre com certs suports educatius fomenten que els futurs professors aprenguin a reflexionar en entorns col·laboratius.

Resum de l’article
Per abordar aquest assumpte, es presenta un estudi de cas sobre la reflexió col·laborativa entre 14 futurs professors i un docent al llarg de cinc sessions setmanals consecutives. Els resultats suggereixen que la reflexió col·laborativa es pot promoure organitzant el procés d’acord amb una doble dinàmica: de l’anàlisi a la síntesi, i de la facilitació oberta a la facilitació directiva. Sis tipus d’assistència diferents relacionades amb aquesta dinàmica, i proporcionats per l’educador docent, s’identifiquen i es descriuen qualitativament: l’enquadrament, la veu d’oposició, la contraposició d’alternatives, la sol·licitud del dilema, la problemàtica i la modelització.

Referència
Clarà, M.; Mauri, T.; Colomina, R.; Onrubia, J. (2019). Supporting collaborative reflection in teacher education: a case study. European Journal of Teacher Education, 1-17. https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1576626