Nou llibre: Les paradoxes de la innovació educativa

Miquel Martínez, membre de l’Institut de Recerca en Educació, coordina, juntament amb Anna Jolonch i Anglada, aquesta obra.

 

Contingut:

L’escola es transforma perquè la societat es transforma. Si l’escola canvia és perquè canvien els alumnes i la seva manera d’aprendre. Tot esdevé d’una manera tan accelerada que massa sovint l’educació va al darrere.

Ja fa un cert temps que vivim no pas en una època de canvis, sinó en un canvi d’època. En el món de l’educació, canviar l’escola per respondre als nous reptes esdevé un imperatiu. Els darrers anys la innovació educativa ha emergit amb força en els discursos i l’imaginari col·lectiu. Tanmateix, hi ha un seguit de contradiccions i interessos entorn de la innovació i l’escola que no sempre són explícits i que han de ser revelats. Per fer-ho possible, el primer pas és defugir la simplificació.

Les paradoxes de la innovació educativa fa una contribució necessària a la innovació, des del coneixement i l’anàlisi rigorós, amb una visió internacional i amb la intenció d’enriquir tant el seu debat i la seva comprensió com la seva relació amb la millora de la pràctica educativa.

Aquest llibre interessarà per força els docents que innoven a les aules, els responsables de les polítiques educatives i els investigadors i experts compromesos en l’acció educativa. I sobretot aquells que, sense voler defugir la complexitat, es fan preguntes sobre el com i el què de l’educació i l’escola avui, amb l’objectiu de fer extensiu a tothom el dret a l’educació i afavorir les oportunitats d’aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes.

 

Paraules clau: Educació / Innovació educativa / Lideratge educatiu / Avaluació / Formació del professorat

 

Índex:

Presentació

Capítol 1

Què hem d’innovar i què hem de conservar en educació?

Miquel Martínez (Universitat de Barcelona)

Capítol 2

Quin futur per a la innovació a les escoles? Els desafiaments de la pedagogia i la professió docent en l’actualitat
Philippe Meirieu (Université Lumière. Lyon 2)

Capítol 3

Liderar la millora i la innovació a les escoles i als sistemes educatius: evidències i implicacions per a les polítiques i les pràctiques
Toby Greany (University of Nottingham)

Capítol 4

Innovació i avaluació com a instruments de transformació dels sistemes educatius
Joan Mateo (Universitat de Barcelona)

Capítol 5

El futur de l’educació: innovació disruptiva en la política pública

Inés Aguerrondo (Universidad Católica de Argentina)

Capítol 6

La innovació educativa en una època de postveritats accelerades

Karine Rivas, Àlex Egea i Enric Prats (Universitat de Barcelona)

Capítol 7

Innovació i qualitat en educació
José Manuel Escudero (Universidad de Murcia)

Capítol 8

La innovació en els entorns i materials d’aprenentatge

Begoña Gros (Universitat de Barcelona)

Capítol 9

Escoles, territori, treball en xarxa i innovació en educació

Antoni Tort (Universitat de Vic-Central de Catalunya)

Capítol 10

Les comunitats professionals d’aprenentatge: lideratge i innovació educativa
Anna Jolonch (Universitat de Barcelona)

Capítol 11

Formació del professorat per a la innovació

Denisse Vaillant (Universidad ORT de Uruguay)

Capítol 12

Millorar l’ensenyament fent-lo visible amb vídeos

Anna Pons (OCDE, Educació)