Nou projecte: Secondary school students’ critical use of information: reading and writing argumentative texts

La Núria Castells i la Mercè Garcia-Milà, membres de l’Institut de Recerca en Educació i del grup de recerca Ús CRític de la informació en Estudiants de Secundària (UCRES), són les Investigadores Principals d’aquest projecte, amb referència RTI2018-097289-B-I00, concedit en la convocatòria “Reptes Recerca” del programa estatal d’I+D+i orientada als reptes de la societat. Els objectius d’aquest són:

  1. Analitzar alguns factors que incideixen en l’ús crític de la informació per part d’estudiants de l’ESO.
    2. Analitzar l’efecte de la concordança de la informació (concordant o discordant) i de l’accés a fonts en el grau de credibilitat de les notícies falses i en el pensament crític.
     3. Dissenyar i avaluar una intervenció educativa basada en la promoció d’una estratègia d’anàlisi crítica dels textos, per fomentar l’autonomia en l’ús crític de la informació.

El projecte es durà a terme entre 2019 i 2021 i l’integren els/les següents investigadors/ores:

Universitat de Barcelona: Núria Castells, Mercè García-Milà, Mariana Miras, Marta Minguela, Esther Nadal,  Amelia Tey.

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: Sandra Espino

Universitat Rovira i Virgili: Sandra Gilabert

Universitat de Poitiers, França:  Dyanne Escorcia

San Jose State University, San Francisco, US: Mark Felton

Universitat de Lisboa, Portugal: Chrysa Rapanta

Universitat Technion, Israel: Rakefet Ackerman