Nova publicació: Are our Future Socio-Educational Agents Duly Prepared to Foster Intercultural and Interreligious Dialogue in their Professional Practice?

Autores

Ruth Vilà, M. José Rubio i Anna Escofet

 

Resum

Malgrat la forta influència de la religió en el món actual, l’educació religiosa en la universitat és bastant escassa. Les universitats han de ser proactives en la superació dels prejudicis negatius i en la lluita contra l’analfabetisme simbòlic i religiós que frena l’apreciació d’altres realitats culturals. En aquest document es realitza un diagnòstic dels futurs agents socials i educatius amb la finalitat de descobrir les seves actituds davant el repte que hauran d’afrontar en el foment del diàleg intercultural i interreligiós. Els resultats ens porten a pensar que l’educació inicial i contínua han de ser introduïdes per a fomentar una profunda comprensió de la dimensió religiosa.

 

Paraules clau: Educació superior, diàleg, religió

 

Referència

Vilà, R., Rubio, M. J., i Escofet, A. (2020). Are our Future Socio-Educational Agents Duly Prepared to Foster Intercultural and Interreligious Dialogue in their Professional Practice?. Religion & Education, 1-21. https://doi.org/10.1080/15507394.2020.1768820