Nova Publicació: Collaborative counselling: influence on the teaching professionals’ conceptions as promoters of children’s communication and language

Referencia

Vega, F., Gràcia, M. i Riba, C. (2020). Collaborative counselling: Influence on the teaching professionals’ conceptions as promoters of children’s communication and language. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 1-19. https://doi:10.1017/jgc.2019.25

 

Resum

En aquest article es presenten els resultats d’un projecte de recerca-acció. El projecte va consistir en un procés de reflexió que va implicar una col·laboració d’un any entre un professor, un assistent d’ensenyament i un logopeda en una escola d’educació especial, juntament amb dos investigadors que van actuar com a consellers. El procés de reflexió tenia per objecte promoure canvis en els enfocaments dels participants per a treballar la comunicació i el llenguatge a l’aula. El present article es proposa identificar i descriure els processos de canvi en les concepcions dels tres professionals de l’ensenyament sobre la comunicació i l’ensenyament i l’aprenentatge del llenguatge, i sobre la seva funció docent. L’assessorament col·laboratiu va durar 32 setmanes i va consistir en un total de nou sessions d’assessorament de grup (AG). Les nou sessions d’AG es van transcriure per a analitzar els canvis en el discurs dels professionals de l’ensenyament. El programa ATLES.tu 7.0 es va utilitzar per a seleccionar les cites del discurs i agrupar-les en grups temàtics basats en l’anàlisi del contingut. Els resultats indiquen que les concepcions dels professionals de l’ensenyament van canviar subtilment durant el procés d’assessorament col·laboratiu; concretament, les seves concepcions sobre com desenvolupar la comunicació i el llenguatge, la interacció a l’aula, el paper de l’educador, l’organització del context i la planificació del pla d’estudis.

 

Paraules clau: professionals de l’ensenyament d’educació especial, assessorament de grup, ensenyament i aprenentatge de la comunicació i el llenguatge, concepcions i creences, anàlisis de contingut