Nova publicació: Discurs Docent i Pràctiques Democràtiques en la Classe de Matemàtiques

El professor Joaquim Giménez Rodríguez (UB) ha publicat, juntament amb Yuly Vanegas (UB) i Ubiratan D’Ambrosio (USP) aquest article.

Abstract:
En aquest article presentem una caracterització de pràctiques matemàtiques, que denominem democràtiques, tenint en compte l’anàlisi de debats que s’han produït en el desenvolupament d’una unitat didàctica d’àlgebra amb estudiants de 12 – 13 anys. Es reflexiona sobre el paper del docent en cada debat i es caracteritzen els tipus de pràctiques en diferents moments. Partim de la perspectiva educativa democràtica de l’etnomatemàtica i la integrem amb plantejaments sobre la construcció col·laborativa de significats. La nostra anàlisi mostra que les actuacions del professor i els estudiants en una experiència de participació deliberativa matemàtica possibiliten negociar reeixidament significats matemàtics.

Paraules clau: Educació matemàtica, pràctiques matemàtiques, debats democràtics, construcció de significats

Referència:
Vanegas, Y., D’Ambrosio, U., i Giménez Rodríguez, J. (2019). Discurso y prácticas democráticas en la clase de matemáticas. REDIMAT – Journal of Research in Mathematics Education, 8(2), 139-165. doi: http://dx.doi.org/10.17583/redimat.2019.3112