Nova publicació: English as a foreign language in a new-found post-pandemic world

El projecte del llibre “English as a Foreign Language in a New-Found Post-Pandemic World” neix d’una col·laboració totalment a distància (les editores no es coneixen en persona), després de la co-edició d’un altre llibre per les mateixes editores: Walaa M. El-Henawy (Port Said University, Egipte) i Mª del Mar Suárez (Universitat de Barcelona). En aquest llibre presentem un recull de capítols que tracten sobre les accions empreses per diferents professors universitaris d’arreu del món que es van veure abocats a seguir les seves classes d’anglès com a llengua estrangera en línia degut a la pandèmia de la COVID-19, que va canviar la nostra manera d’ensenyar a la força.

Aquest llibre presenta una visió general de diverses eines, dissenys i estratègies per entomar l’ensenyament i l’avaluació digital de l’anglès com a llengua estrangera; hi compartim també recerca sobre l’ús de tecnologia per a l’ensenyament de llengües i s’hi identifiquen innovacions, aplicacions i noves línies per a l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera en línia, síncronament i asíncrona.

Més informació