Nova publicació: Estratègies de suport a l’escola inclusiva. Una visió interactiva i comunitària

El membre de l’Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona Ignasi Puigdellívol Aguadé, catedràtic i investigador en temes d’inclusió i suport educatiu, coedita aquesta obra que combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport, amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, usant nombrosos exemples reals.

Taula de continguts:
• Evolució i sentit del suport educatiu: la funció del suport a l’escola inclusiva
• L’organització del suport com a tasca compartida
• Formació del professorat. Funcions dels mestres de suport i atenció a la diversitat
• Estratègies de suport com a enriquiment de les interaccions i de l’activitat de l’aula
• El món a les aules: la inclusió educativa en aules multilingües i multiculturals
• Acceleració de l’aprenentatge per a combatre les desigualtats
• Reduir la discapacitat a través de l’acció educativa: les limitacions no incapaciten
• Les TIC i el suport a la interacció i als aprenentatges a l’aula
• L’avaluació d’aprenentatges a l’escola inclusiva: dilemes sobre com avaluar a l’alumnat més vulnerable
• Conclusions i reptes