Nova publicació: Fomentando la competencia digital docente en la universidad: Percepción de estudiantes y docentes

Autors/ores

Maria Domingo-Coscollola

Universitat Internacional de Catalunya

http://orcid.org/0000-0002-3449-8156

 

Alejandra Bosco-Paniagua

Universitat Autònoma de Barcelona

https://orcid.org/0000-0003-4003-4902

 

Sara Carrasco-Segovia

Universidad de Barcelona

https://orcid.org/0000-0002-1824-3081

 

Joan-Anton Sánchez-Valero

Universitat de Barcelona

https://orcid.org/0000-0002-8130-2603

 

Resum

Aquest article dóna compte del projecte “Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals”. Per a elaborar-la, ens plantegem conèixer la percepció d’estudiants i de docents sobre quines necessitats abordar en relació amb les tecnologies digitals i la competència digital metodològica, i quines accions institucionals són preferents per a desenvolupar la competència digital docent (CDD). En aquest estudi, utilitzem un disseny de recerca de mètodes mixtos. Les tècniques i instruments usats han estat l’anàlisi de la documentació disponible, grups de discussió i qüestionaris. La proposta va dirigida a les nou universitats catalanes que imparteixen la formació de futurs docents en els graus de Mestre d’Educació Infantil i Primària. Les principals conclusions apunten cap a la necessitat de vincular la universitat amb la societat, així com d’afavorir un desenvolupament professional del professorat universitari i l’alfabetització digital dels seus estudiants fomentant l’aprenentatge col·laboratiu i l’autoria. També, es destaca la importància de prioritzar la comunicació i la col·laboració durant el procés d’ensenyament i aprenentatge usant recursos digitals útils que el facilitin. Al seu torn, es ressalta l’ètica i la ciutadania digital com una dimensió emergent a considerar en la pràctica educativa. Finalment, s’apunten tres accions institucionals sobre CDD per a contemplar en els plans d’estudi universitaris.

 

Paraules clau: competència digital docent, competència digital metodològica, educació superior, formació inicial de mestres, formació de futurs docents, tecnologies digitals

 

Referència bibliogràfica

Domingo-Coscollola, M., Bosco-Paniagua, A., Carrasco-Segovia, S., i Sánchez-Valero, J.-A. (2019). Fomentando la competencia digital docente en la universidad: Percepción de estudiantes y docentes. Revista De Investigación Educativa38(1), 167-182. https://doi.org/10.6018/rie.340551