Nova publicació: La cultura DIY a la universitat. De la proposta del professorat a l’experiència de l’alumnat

Autors/ores

Pablo Rivera-Vargas, Joan-Anton Sánchez-Valero, Juana-María Sancho

 

Resum

A partir dels reptes presents de l’ensenyament universitari, aquest treball analitza la implementació de la perspectiva DIY (do it yourselfo «fes-ho tu mateix») en els processos d’ensenyament i aprenentatge del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. L’anàlisi, a més d’incloure visions del professorat, incorpora veus d’estudiants participants. El text està dividit en quatre apartats. Primer, la INTRODUCCIÓ, que dona compte del que representa a grans trets l’enfocament DIY. Segon, el MÈTODE, on es descriuen tant el projecte europeu que ha donat la base al desenvolupament d’aquesta investigació, com els altres dos processos d’implementació d’aquesta filosofia a la Universitat de Barcelona. Tercer, els RESULTATS obtinguts durant la implementació de DIYlab en una assignatura. Quart, la DISCUSSIÓ dels resultats i algunes consideracions finals, en funció de l’anàlisi dels reptes i les possibilitats que comporta introduir la cultura DIY a la Universitat, i les potencials aportacions d’aquests projectes a la millora de l’acció docent.

 

Paraules clau: Innovació; Creativitat; Competència comunicativa; Cooperació; Enfocament DIY

 

Referència

Rivera-Vargas, P., Sánchez-Valero, J. A., i Sancho-Gil, J. M. (2019). La cultura DIY a la Universitat. De la proposta del professorat a l’experiència de l’alumnat. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació12(1), 1-13.

https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.121189