Nova publicació: Religion in Early Childhood: Guidelines for preservice teachers

Autores: Ruth Vilà Baños, Montserrat Freixa Niella, Assumpta Aneas Álvarez, Angelina Sánchez-Martí

 

Keeping up with the Times

Diversity and Inclusion in Early Childhood Teacher Education Programs

Editat per Mari Riojas-Cortez

Com comencem a entendre la diversitat en la primera infància per a combatre els prejudicis? Hi ha molts estrats de diversitat dins de les famílies que és important examinar. Hem de considerar la diversitat ètnica en primer lloc en entaular una conversa sobre la diversitat, ja que coneixem (o hauríem de conèixer) la història de la gent de color als Estats Units i els reptes i adversitats que hem experimentat. En el context d’aquest llibre, la comprensió de la diversitat comença amb el posicionament d’una definició que abasti les realitats de moltes famílies en particular als EUA, com ara l’estatus d’immigració, el gènere, l’estructura familiar, la identitat sexual, la classe i les creences espirituals. També veiem la importància de parlar de la raça en el context de la primera infància.

 

Referència

Vilà Baños, R., Freixa Niella, M., Aneas Álvarez, A., & Sánchez-Martí, A. (2021). Religion in Early Childhood: Guidelines for preservice teachers. In M. Riojas-Cortez (Ed.), Keeping up with the times. Diversity and inclusion in early childhood teacher education programs (pp. 61).