Nova publicació: UN SEXTO PRINCIPIO PARA EL «MANIFIESTO POR UNA PEDAGOGÍA POST-CRÍTICA»

Autors

Ana Ayuste González i Jaume Trilla Bernet

 

Resum

Aquest article pretén entrar en diàleg amb el «Manifest per una pedagogia
post-crítica» plantejat per Naomi Hodgson, Joris Vlieghe, i Piotr Zamojski. Després
d’una breu introducció, dediquem la major part de l’article a anar comentant,
a vegades críticament, cadascun dels cinc principis que exposen els autors per a defensar
el gir d’una pedagogia crítica a una pedagogia post-crítica. En l’última
part de l’article, ens atrevim a proposar i justificar un sisè principi que, segons
el nostre parer enriquiria a totes dues pedagogies: «Tota pedagogia crítica o postcrítica, pel mateix fet de ser pedagogia abans que crítica o post-crítica, hauria de reconèixer,
explicitar i comprometre’s amb projectes i pràctiques educatives viables
capaces de contribuir a la transformació de les realitats criticades».

 

Paraules clau: pedagogia crítica; pedagogia post-crítica; emancipació; igualtat; diàleg

 

Referència

Ayuste González, A. i Trilla Bernet, J. (2020). Un sexto principio para el ‘Manifiesto por una pedagogía post-crítica’. Teoría de La Educación. Revista Interuniversitaria, 32(2), 25-36. https://doi.org/10.14201/teri.22384