NOVETAT EDITORIAL: LES COMPETÈNCIES PER A LA FORMACIÓ DE LA PERSONA MEDIADORA

Paraules clau: Competències; formació; persona mediadora; conflictes

 

La CUEMYC (Conferència per l’Estudi del Conflicte i la Mediació), on estan representades moltes universitats de l’estat espanyol, presenta i edita el llibre que proposa un marc de competències professionals de la persona mediadora, per a què serveixi de model per el disseny de programes de formació.

El llibre conté els següents apartats:
-Competències Professionals i avaluació de la qualitat dels programes formatius.
-Criteris per l’avaluació de la qualitat dels programes formatius.
-El Perfil professional i les funcions de la persona mediadora.
-Les especialitats Professionals de la mediació. Consideracions.
-Competències, continguts i resultats d’aprenentatge.

El llibre vol ser una eina dinàmica, vàlida, fiable i pràctica al Servei dels agents de la formació i l’educació i els avaluadors de la qualitat i de la coherència i fiabilitat dels programes de formació. La Qualitat de la formació ha de ser una garantia per generar confiança entre els actors del conflicte que opten per l’alternativa de la mediació.

Autors/ores:
Imma Armadans Tremolosa (IRE); Manuel Rosales Álamo; Leticia Garcia Villaluenga; José Francisco Campos Vidal; Francisca Fariña Rivera; María Paz García Longoria y Serrano; Verónica López Yagües; Juan Ramón de Parámo Argüelles; Eduardo Vazquez de Castro.

 

Enllaç a la publicació:
https://cuemyc.org/wp-content/uploads/2020/06/Las-competencias-para-la-formacio%CC%81n-de-la-persona-mediadora.pdf