Novetat editorial: Tecnologías digitales para transformar la sociedad

La publicació és el resultat d’un conjunt de reflexions dutes a terme durant el desenvolupament de l’assignatura “Usos, possibilitats i límits de les tecnologies de la informació i la comunicació”, del grau d’Educació Social, de la Universitat de Barcelona.

Rivera-Vargas, P. i Lindín, C. (Ed.) (2018). Tecnologías Digitales para Transformar la Sociedad. Albacete: LiberLibro.

L’assignatura té com a objectiu reforçar el caràcter crític dels estudiants en relació amb l’ús de les tecnologies digitals, però alhora proveir de competències digitals que en possibilitin un ús comprensiu i eficaç.

Amb aquesta finalitat, des del començament del curs, es va instar als estudiants a triar i analitzar algun cas o fenomen concret, d’especial interès per a ells, en el qual s’apreciés amb claredat la incidència que les tecnologies digitals han tingut en el seu desenvolupament.

El resultat ha estat la redacció de dotze articles, que aborden temàtiques tan variades com la convivència escolar, els processos d’ensenyament i aprenentatge, les relacions de gènere, el feminisme, la bretxa digital, la immigració irregular, les noves formes de construir les relacions sentimentals, el tràfic de persones, els moviments socials, entre d’altres temàtiques rellevants, que han estat fortament condicionades per la incidència de les tecnologies digitals i internet.

Al costat d’aquests dotze articles, s’han inclòs en el llibre, a més, altres cinc treballs que aborden temàtiques similars, i que alhora serveixen de marc d’aprofundiment teòric i conceptual del llibre. Dos d’ells van ser realitzats per estudiants de quart any del grau de Pedagogia, i tres pel professorat de l’assignatura.