Nou projecte: EDUMEMÒRIES: La memòria als currículums i llibres de text a Catalunya (1978-2018)

Un grup d’investigadors i professors de les Facultats d’Educació i Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona, tots ells membres del grup de recerca en Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeCs), ha guanyat el projecte competitiu amb nom “EDUMEMÒRIES: La memòria als currículums i llibres de text a Catalunya (1978-2018)” en la convocatòria promoguda per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i gestionada per AGAUR.

Llegeix més

El grup de recerca DHiGeCs de la Universitat de Barcelona entra a formar part de la Xarxa Espanyola d’Excel·lència d’I+D+i i Ciència en Videojocs

El grup de recerca en Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeCs) de la Universitat de Barcelona ha entrat a formar part de la Xarxa Espanyola d’Excel·lència d’I+D+i i Ciència de Videojocs (RIDIVI) aquesta mateixa setmana. La RIDIVI és una xarxa heterogènia, de caràcter integrador i multidisciplinari, d’investigadors i grups de recerca amb línies de treball que aborden aspectes vinculats

Llegeix més

Nova publicació: Blockchain in the university: a digital technology to design, implement and manage global learning itineraries.

Pablo Rivera Vargas i Carles Lindín publiquen aquest article en la Digital Education Review sobre l’experiència del projecte Edublocs l’objectiu del qual és el de dissenyar i implementar un sistema de registre de resultats d’activitats, juntament amb la gestió de l’avaluació de processos mitjançant l’ús de Blockchains (cadena de blocs). Resum de l’article Fer que l’accés universal a l’educació sigui

Llegeix més

Nova publicació: La didáctica de lenguas de par en par. Diálogo entre teoría y práctica

Aquesta obra és un homenatge, un merescut reconeixement a l’Ernesto Martín Peris, creador de materials i excepcional innovador de la metodologia de l’espanyol com a segona llengua o llengua estrangera. L’historial acadèmic i professional de l’Ernesto Martín Peris és tan ampli i variat com la seva passió i aportacions en l’àmbit de l’ELE. Entre d’altres responsabilitats i càrrecs podríem destacar

Llegeix més

Call for papers: Special Issue – Youth Voices in Education Research (Harvard Educational Review)

Aquesta edició especial té com a objectiu elevar les veus dels joves en les converses acadèmiques com a actors clau per a la millora dels seus centres educatius, comunitats i complexos contextos socials en els quals viuen. El propòsit és que els treballs publicats: 1) donin veu a experiències tant individuals com col·lectives dels joves, 2) estiguin dissenyats per a

Llegeix més

XXII Congrés Internacional EDUTEC 2019

Sota el lema “Tecnologia i innovació per a la diversitat i qualitat dels aprenentatges”, i per iniciativa de l’Associació per al Desenvolupament de la Tecnologia Educativa i de les Noves Tecnologies aplicades a l’educació, el XXII Congrés Internacional EDUTEC se celebrarà els dies 23 i 24 d’octubre en la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú. El propòsit és el de generar un espai

Llegeix més

Nou llibre: Pedagogías Emergentes en la Sociedad Digital

Aquest llibre sorgeix com a iniciativa del professorat de l’assignatura “Entorns, Processos i Recursos Tecnològics per a l’Aprenentatge” del Grau de Pedagogia de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’una selecció de capítols realitzats per l’alumnat durant el curs 2018/19. Al llarg del procés formatiu es van analitzar propostes pedagògiques clàssiques i emergents, amb la finalitat

Llegeix més

Curs de formació: Specific tools in your work with refugees: Communication, Life Skills and Screening

És un curs de formació dins del marc del Projecte Europeu RESCUE adreçat a personal universitari que treballa o està interessant a treballar amb persones refugiades, demandants d’asil o persones que provenen de zones de conflicte. Es pot assistir al curs complet de quatre mòduls o a mòduls per separat. El curs tindrà una durada de 35 hores presencials i

Llegeix més

Nou llibre: Buenas prácticas e innovación en pedagogía hospitalaria y domiciliaria.

La Mari Cruz Molina Garuz coedita aquesta obra sobre experiències educatives dutes a terme en escoles, aules hospitalàries i atenció domiciliària en Europa i Amèrica Llatina i narrades pels propis actors implicats: docents, directors i responsables.   Es tracta d’un recurs útil que revela ingredients de bones pràctiques i d’innovació i ens ajuda a conèixer millor la realitat de la

Llegeix més
1 3 4 5 6 7 17