Participació en l’International Research Seminar organitzat per ARLE

Marta Gràcia i altres investigadors presenten una comunicació oral al International Research Seminar on focus on Oracy of the Special Interest Group Reading & Writing & Oracy, organitzat per ARLE, celebrat a Leiden (Holanda) ens dies 3-5 d’abril de 2018.

El congrés va reunir experts internacionals interessants en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral en contextos educatius formals, des de de l’educació infantil fins a la universitat.

Marta Gràcia, coordinadora del grup CLOD i investigadora principal de projecte “Los sistemas de soporte a la toma de decisiones docentes (SSD) y el desarrollo de la competencia lingüística” (EDU201563616-P), va presentar la comunicació, titulada “Self-assessment of teaching strategies and decision making to improve oral skills of kindergarten and primary school students: the use of EVALOE-SSD”, i un pòster, elaborat amb un investigador del grup CLOD, titulat “Oracy in the curriculum: the case of Catalonia”.

En la la comunicació oral es van presentar resultats preliminars vinculats al projecte que s’està desenvolupament centrat en el disseny, construcció i validació d’un sistema digital d’avaluació formativa i presa de decisions per mestres, l’EVALOE-SSD, en relació amb el desenvolupament de la competència comunicativa oral dels alumnes d’educació infantil i primària, en el qual estan participant escoles de Catalunya, l’Estat Espanyol, el Brasil i Equador. L’objectiu principal del projecte és ajudar a les mestres a reflexionar sobre la seva pràctica educativa i millorar-la. Al pòster es va presentar un recull dels continguts principals del currículum català respecte a la competència comunicativa oral.