PER UNA ESCOLA QUE EDUQUI EN LA IGUALTAT

Avui celebrem el dia de la dona i la nena a la ciència. Desafortunadament, quan posem el focus en qualsevol professió relacionada amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques, etc., observem com el percentatge de dones que es dediquen a aquestes àrees és molt inferior al dels homes. Des de l’Associació de la Dona Investigadora i Tecnològica (AMIT) s’està treballant per impulsar el treball i visibilitat de les dones que, sovint, té poca transcendència a causa de la poca difusió que es fa en els mitjans.
 
 
La nostra responsabilitat com a professionals de l’educació no pot ser més gran. Hem de trencar motlles, rols i estereotips. Els professors han de ser capaços de donar resposta a un ventall de possibilitats que va des de detectar les actituds i comentaris masclistes fins a fomentar espais dintre el centre que contemplin la perspectiva de gènere. Dins d’aquest ampli espectre, també han de mirar de buscar referents femenines i lluitar perquè els llibres de text reflecteixin justament l’important paper que moltes dones han tingut al llarg dels anys.
 
 

Dia de la dona i la nena a la ciència: “no tenir referents femenins als llibres de text significa no existir”