Personalitzar l'aprenentatge per atorgar-li sentit i motivar als alumnes

 
César Coll, catedràtic de Psicologia de la UB, va apuntar algunes de les problemàtiques i reptes de l’escola en el marc de la presentació Aliança Educació 360. Un cop s’ha fet patent la falta d’entusiasme dels infants i la falta de connexió entre allò que fan a les aules i les seves vides, és imperatiu posar-hi remei. Tal com explica el professor, l’escola trenca amb moltes de les dinàmiques i rutines a què els infants estan acostumats (horaris inflexibles, regles de conducta, expectatives, càstigs….), eixamplant la distància que separa l’escola de l’educació.
 
 
En aquest sentit, la personalització de l’aprenentatge pot esdevenir un element clau per combatre “la falta de sentit” que sovint envolta l’ensenyament. Precisament, Coll remarca la necessitat de vincular allò que es fa dintre a l’aula amb l’experiència de cadascú, apel·lant a la motivació individual que fa augmentar el compromís vers la tasca (quan aquesta és del teu interès). L’escola, malgrat l’actual demanda de dades quantitatives que avalin la seva pedagogia, ha de centrar-se en aquells aspectes prioritaris en els infants: motivació davant els reptes, aprendre a llegir i escriure òptimament, escoltar als companys, etc.
 
 
http://diarieducacio.cat/blogs/educaciolocal/2018/02/13/lescola-sha-quedat-sistema-antic-que-dificil-que-infants-trobin-sentit-que-aprenen/