Petició de l’augment del pressupost de la UE per a la recerca i la innovació

La petició de signatures, promoguda per Initiative for Science in Europe (ISE) i EuroScience, vol instar a la Comissió Europea, al Consell de Ministres i al Parlament Europeu per avançar en el compromís pressupostari per a la Recerca i la Innovació, i així passar dels actuals 100 mil milions d’euros, objectiu proposat per al pròxim període del marc financer de 7 anys, a almenys 160 mil milions d’euros.

Aquí pots llegir la petició.