Projecte TKCOM: Reunió d'inici

Del 9 al 12 de gener de 2018 té lloc en Barcelona la reunió d’inici del projecte “Building up Chinese Teachers Key Competences through a Global Competence-Based Framework”, en el que participen les universitats europees de Barcelona (coordinadora), Nottingham Trent i Coimbra, juntament amb les universitats xineses del Southwest, Beijing Normal i Northwest Normal. La Dra. Elena Cano (LMI) coordina el projecte que té una durada de 3 anys i és finançat per Erasmus+ (Capacity building in Higher Education).