REDICE-22: Convocatòria d’ajuts a la recerca universitària

A fi de donar suport a projectes de recerca que contribueixin a generar i difondre coneixement sobre l’ensenyament universitari es convoquen els ajuts REDICE-22. Els destinataris són equips coordinats per un professor o professora, amb la condició de ser doctors i tenir vinculació a temps complet en la Universitat de Barcelona.

Cada ajuda comptarà amb un màxim de 3.000€ i es podran sol·licitar entre el 25 d’abril i el 6 de maig de 2022. El període de l’ajuda finalitza el 24 de novembre de 2023.

La convocatòria compta amb dues modalitats:

Modalitat A: equips coordinats per un professor o professora que han de ser doctors i tenir vinculació completa amb la Universitat de Barcelona.

Modalitat B: projectes institucionals coordinats per degans o deganes, caps o caps d’estudis i coordinació de màsters oficials de la Universitat de Barcelona.

 

Trobareu tota la informació sobre la convocatòria en:      https://www.ub.edu/idp/web/ca/redice/encurs