Resolució ajuts a projectes de recerca 2018, per a membres de l’IRE

El 14 de novembre s’han resolt els ajuts a projectes de recerca 2018, per a membres de l’IRE.

 

Ajuts concedits
[Vegeu document de la resolució.]

  • Assumpta Aneas Alvarez: Com investigar les construccions i transformacions identitàries religioses dels joves migrants i de minories a l’aula recerca exploratòria metodològica.
  • Zoia Bozu: Análisis del valor concedido por los graduados/as del ámbito educativo al TFG para la profesionalización e inserción laboral. Un estudio de casos múltiples en los Grados de Pedagogía, Educación Social, Formación del profesorado de Educación Primaria e Infantil y Trabajo Social.