REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE L'IRE

Avui s’ha celebrat la reunió de la comissió permanent de l’Institut de Recerca en Educació. Hem continuat delimitant l’organigrama (per a realitzar l’assignació dels membres per àrees i la consolidació dels diferents consells), s’ha començat a perfilar una estratègia d’implicació dels diferents investigadors, s’ha acordat potenciar el grau de visibilitat i projecció dels seus membres i, finalment, s’ha posat sobre la taula la idea de teixir una xarxa de col·laboradors a nivell internacional. Seguim!