REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA CFP – MISCEL·LÀNIA

Des de la Revista Catalana de Pedagogia (RCP) us encoratgem a fer aportacions que promoguin el debat i la reflexió educativa des de i sobre els diferents vessants del coneixement pedagògic. Seran especialment benvingudes aquelles aportacions que enriqueixin significativament el corpus de coneixement teòric i científic, sobretot des de l’àmbit de la recerca rigorosa i de qualitat.

 

A més, rebran especial acollida les aportacions amb col·laboració internacional. Són considerades com a col·laboracions internacionals aquelles contribucions l’autoria de la qual es compon d’autors/ores d’institucions de diferents països. Aquest tipus de col·laboracions aporten mirades complementàries a un mateix tema d’estudi o d’anàlisi així com a les pràctiques educatives, donant elements per a enriquir el debat i la reflexió pedagògica, objectius fonamentals i components clau de la Revista Catalana de Pedagogia.

 

Es podran lliurar contribucions en català o anglès, en qualsevol moment, sobre aquestes o altres temàtiques rellevants per la pedagogia:

  • Interseccionalitats
  • Gènere
  • Inclusió educativa
  • Innovació pedagógica
  • Educació per a la ciutadania
  • Teoria de l’educació
  • Ensenyament universitari
  • Tecnologies, educació i societat
  • Educació de les emocions

 

Podeu comprovar les instruccions detallades per a autors i autores en: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions#authorGuidelines