Termcat, centre de terminologia: recursos d’especial interès per a la comunitat universitària i investigadora

Compartim un recurs d’especial interès per al conjunt de la comunitat universitària i investigadora. Es tracta d’un thesaurus que recull prop de vint mil termes corresponents a les paraules clau i conceptes relacionats que s’utilitzen per a les convocatòries de la Agència de Gestió d’Ajuts a la Recerca (AGAUR).

Els conceptes recollits corresponen amb diversos àmbits del coneixement, entre els quals la Psicologia i la Pedagogia i Didàctica. El thesaurus no té caràcter exhaustiu, sinó que s’ha anat completant partint de les necessitats detectades en relació amb les propostes i sol·licituds en les convocatòries d’ajudes en l’àmbit de la recerca. Cada fitxa conté les denominacions en català i, en la seva majoria, en anglès, incloent en alguns casos les seves equivalències en castellà, francès i alemany, així com definicions.

El thesaurus es troba en la pestanya “diccionaris”, en la secció “diccionaris en línia” i en la categoria “diccionaris multidisciplinars”.

Un altre producte de gran utilitat que ofereixen és el diccionari “Nomenclatura de gestió universitària”, fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, sent el seu origen la traducció a l’anglès de tots els termes i nocions en les normatives i textos institucionals de les universitats i sense equivalència a l’anglès, per a consensuar les traduccions i disposar de formes comunes.

Aquest diccionari es troba en la categoria “diccionaris allotjats” dins de la secció “diccionaris en línia” de la pestanya “diccionaris”.