Visita del Prof. Bie Dunrong (Xiamen University) i de la Sra. Li Peiya (SIAS University)

Tot encapçalat la primera delegació oficial xinesa que ha sortit a l’estranger els últims dos anys, el Prof. Bie Dunrong s’havia desplaçat a Barcelona per a participar al I Fòrum Global de les associacions d’estudis superiors, celebrat el 17 de maig en el marc de Setmana Mundial de l’Educació Superior UNESCO 2022. La CAHE organitzarà el fòrum de 2024, com a part de la seva futura presidència de la federació convocant.

Divendres 20 de maig i acompanyat de la Sra. Li Peiya, del secretariat de la CAHE, el Prof. Bie va girar una visita a la UB, on va ser rebut per la Delegada del Rector per a Xarxes Internacionals, Prof. Bibiana Crespo i el Coordinador per a universitats xineses, del Vicerectorat de Política d’Internacionalització, Prof Javier Orduña. Prèviament havia visitat la Facultat d’Educació, on va ser rebut pel vicedegà de Relacions Transferència i Relacions amb la Societat, Prof. Josep Alsina. La delegació Xinesa també va tenir la oportunitat de saludar a la vicedegana de Recerca de la Facultat, la Prof. Anna Ayuste. l’Institut de Recerca de l’Educació de la UB també va estar present a la trobada. La Prof. Assumpta Aneas, membre de la junta directiva  de l’IRE va intervindré en representació del seu Director, el Prof. Antonio Bartolomé.

L’institut d’Educació de la universitat xinesa de Xiamen manté relació amb l’Institut de Recerca en Educació de la UB d’ençà la invitació que, abans de la pandèmia, va cursar a la Prof. Aneas  perquè presentés una ponència en la International Conference “Teaching Innovation in Higher Education and World-class Undergraduate Education” que va tenir lloc a Xiamen en noviembre de 2019.  Arrel d’aquesta participación, la Prof. Aneas va participar en diversos workshops i va impartir algunes conferències al Center for Higher Education Development Research de la Universitat de Xiamen. L’Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona i l’Institut en Educació de la Universitat de Xiamen estan treballant per concretar accions que pugin formarlitzar.se en projectes de recerca, accions de formació i transferència bidireccional.