XI SIMPOSI INTERNACIONAL CIDUI 2020 (Online) – L’educació superior en la societat del coneixement: reptes dels models híbrids – 1 i 2 de juliol de 2020

La celebració del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2020 es va haver d’ajornar donades les circumstàncies excepcionals actuals, prioritzant el principi de màxima prudència. L’organització ja ha informat que l’XI CIDUI tindrà lloc el juliol de 2021, sota el títol “Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital”.

 

A més, s’ha organitzat el XI SIMPOSI INTERNACIONAL CIDUI 2020 obert a tota la comunitat universitària amb inscripció gratuïta i que tindrà lloc els pròxims 1 i 2 de juliol amb format virtual.

 

Informació facilitada en la web del Congrés:

 

Antecedents 

El CIDUI amb els seus 20 anys d’història com a espai i àgora per a la innovació docent àmpliament reconegut pel nostre sistema universitari, no pot ser aliè a aquest moment inèdit en l’educació superior, i pretén donar veu a docents de tot el món per compartir i amplificar les estratègies i conclusions extrets durant aquests darrers mesos, analitzant la vivència pròpia i internacional, iniciant així una reflexió transformadora a mig-llarg termini. Sota aquesta premissa, l’organització del CIDUI proposa adaptar-se a l’actualitat i recollir tots aquests elements convocant un Simposi Internacional extraordinari justament en format virtual per aprofitar l’experiència que aquesta situació d’emergència ha generat.

 

Temàtica

Seguint els principis de la societat del coneixement que reclamen la generació de nou coneixement que permeti una innovació constant per donar resposta a les noves realitats i reptes,  proposem la realització d’un Simposi Internacional sota el títol “L’educació superior en la societat del coneixement: reptes dels models híbrids”, on debatre i analitzar les potencialitats de les formacions híbrides a través de l’experiència acumulada internacionalment arran d’aquesta crisi sanitària mundial, per contribuir a resoldre els reptes presents i futurs plantejats a les institucions d’educació superior en el marc de la societat del coneixement.

Aquest Simposi pretén parlar i debatre no només amb els equips docents, sinó també amb els equips de govern, els equips d’administració i gestió i el propi alumnat, donat que no s’han generat noves realitats només en la dimensió de la docència sinó també en la coordinació i gestió dins dels propis equips i entre unitats, i així extreure conclusions que ens permetin innovar en aquestes combinacions formatives de naturalesa mixta i significativa que contribueixin a millorar la formació superior del nostre sistema universitari.

 

Inscripció

La inscripció és gratuïta i oberta a tothom, només cal registrar-se i connectar-se els dies 1 i 2 de juliol de 2020.