Comunicacions: Recerca i Societat

La finalitat d’aquesta sessió és fomentar la discussió entre els participants entorn els reptes que actualment es plantegen en l’àmbit educatiu. La sessió pretén convertir-se en un espai d’encontre on es presentin i analitzin els últims avenços en investigació educativa i  algunes propostes innovadores que indiquin les tendències de transformació i millora predominants en mon educatiu.

La sessió es desenvoluparà sota la modalitat del “PechaKucha”.

 1. Es presentaran exposicions detonants de reflexió i discussió de manera sintètica mitjançant 20 imatges mostrades durant 20 segons cadascuna d’elles. L’objectiu és centrar l’atenció dels participants d’una manera creativa i impactant en aquells aspectes més nuclears dels projectes i propostes presentats.
 2. Posteriorment, s’obrirà un espai obert de debat entre tots els participants, dirigit  a enllaçar, analitzar i complementar les idees presentades, identificant aquells nuclis comuns que permetin vislumbrar vies futures de progrés en diferents contextos educatius.
 • Primera part
  45 minuts: Presentacions de 6 minuts seguint la metodologia “PechaKucha”.
 • Segona part
  15 minuts: Discussió oberta.

Les temàtiques que s’abordaran s’organitzen entorn a quatre àmbits temàtics:

ÀMBIT 1: “SISTEMA EDUCATIU, FORMACIÓ DOCENT I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT”

 • Educació 2020: Qualitat de l’educació o educació de qualitat?
 • Noves identitats professionals i cultures docents en la societat del coneixement
 • Metodologies docents innovadores en Educació Superior… molta innovació i poc canvi
 • Formació i innovació docent des de l’equitat de gènere
 • Formació inicial i desenvolupament docent

ÀMBIT 2: “EQUITAT, BENESTAR I INCLUSIÓ”

 • Horitzons: Justicia Social i Justicia Global
 • Metodologies d’investigació per al canvi, la transformació i la societat en xarxa digital
 • Hibridacions, transicions, transformacions, trencaments i pèrdues

ÀMBIT 3: “ENTORNS D’APRENENTATGE POTENCIATS PER TECNOLOGIA”

 • Formació en línea, MOOC
 • Feedback/tutorització automàtica
 • L’ús de les dades: analítiques, dades en obert, aspectes ètics
 • Tecnologies i autoregulació de l’aprenentatge
 • Blockchain i formació

ÀMBIT 4: “CONTEXTOS D’APRENENTATGE I EDUCACIÓ”  

 • Subjectivitat i aprenentatge
 • Identitat i aprenentatge
 • Contextos d’activitat i trajectories d’aprenentatge
 • Aprenentatge professional, coneixement pràctic i reflexió col·laborativa
 • Ensenyança i aprenentatge en contextos connectats: Innovació i recerca

Ampliació enviament de comunicacions:

 • Fins al 6 de setembre de 2019.

Avaluació de comunicacions:

 • Fins a l’1 de octubre de 2019.

Presentació en la conferència de les comunicacions acceptades:

 • 4-5 de de novembre de 2019.
Inicia l'enviament de comunicacions des d'aquest enllaç.
 • Podrà enviar-se qualsevol treball científic que s’englobi dins de les línies temàtiques de la conferència: vegeu línies temàtiques. No obstant, correspon al Comitè Científic tant l’acceptació del treball com la decisió final sobre l’adjudicació a una línia determinada.
 • S’acceptaran dos tipus d’aportacions: (i) Treballs/informes de recerca i (ii) Experiències o propostes d’intervenció.
 • Les contribucions a la conferència seran treballs de caràcter científic o professional inèdits i originals no presentats a cap revista, congrés  o similar.
 • S’utilitzaran les plantilles facilitades per enviar la proposta (títol, resum, paraules clau, desenvolupament).
 • Almenys un dels autors de les comunicacions ha d’estar inscrit en el congrés un cop s’accepti la seva proposta (en el cas de no acceptar un treball, l’autor pot sol·licitar la devolució del 100% de l’import de la inscripció).
 • Cada autor inscrit podrà presentar un màxim de dos treballs.
 • De cada comunicació s’entregaran tants certificats de presentació de treballs com autors/es estiguin inscrits.
 • No es lliurarà el certificat de presentació d’aquells treballs que no s’exposin durant la celebració de la sessió, en la data i hora adjudicada.
 • Un cop finalitats el congrés, i transcorreguts un màxim de 60 dies, es podrà accedir a través del web del congrés al llibre d’actes amb ISBN.
Inicia l'enviament de comunicacions des d'aquest enllaç.
 • Remetre el text complet de cada comunicació amb el títol, autors, paraules clau, resum i desenvolupament de la proposta seguint les “normes de publicació” (vegeu plantilla).
 • No s’acceptaran comunicacions que no es presentin amb aquesta plantilla.
 • Es pot utilitzar qualsevol dels idiomes de la conferència (català, castellà, anglès i portuguès).
Inicia l'enviament de comunicacions des d'aquest enllaç.
 • Els ponents tindran un màxim de 6 minuts i 40 segons per a l’exposició dels seus treballs.
 • Les presentacions seguiran el format  “PechaKucha”. Es presentaran 20 imatges, que il·lustrin els aspectes principals de la proposta, durant 20 segons cadascuna d’elles.
 • Un cop finalitzades totes les presentacions, es destinaran 15 minuts per al debat i l’intercanvi obert d’idees entre els participants.
 • Les presentacions es faran en aules equipades d’ordinador, canó de projecció i connexió a la xarxa.
 • Es generarà una publicació d’actes del congrés.
Inicia l'enviament de comunicacions des d'aquest enllaç.

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació