Idiomes

Els idiomes oficials del congrés són:

  • Castellà
  • Català
  • Anglès
  • Portuguès

Per tant, s’acceptaran contribucions i participacions en aquestes quatro llengües. El Comitè organitzador es reserva la possibilitat d’establir sessions agrupades per idioma.

La actes es publicaran en aquest web
durant la primera quinzena del mes de febrer.

 

La actas se publicarán en este web
durante la primera quincena del mes de febrero.

 

The proceedings will be published on this website
during the first half of February.