Idiomes

Els idiomes oficials del congrés són:

  • Castellà
  • Català
  • Anglès
  • Portuguès

Per tant, s’acceptaran contribucions i participacions en aquestes quatro llengües. El Comitè organitzador es reserva la possibilitat d’establir sessions agrupades per idioma.

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació