Llibre

La idea d'organització d'IRED'19 sorgeix arran de les reflexions d'aquesta publicació.

Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos

En el volum impulsat per l’IRE-UB, que ha comptat amb la participació de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la Universitat de les Illes Balears, diversos autors reflexionen sobre els reptes i les tendències en educació, alhora que apunten els seus propis compromisos en les qüestions que s’hi aborden.

Mitjançant articles curts, es tracten aspectes com les característiques i la identitat de la formació universitària, així com les seves implicacions en el desenvolupament de la societat; les noves tendències en metodologies d’investigació educativa; l’orientació que adquireix la formació dels docents; la formació en disciplines educatives específiques, i els valors en educació davant la responsabilitat social.

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació