Línies temàtiques generals

Els continguts de la discussió i la presentació de reflexions s'organitzen al voltant d'aquests tres eixos.

Reptes

Que es plantegen al sistema educatiu durant els propers anys.

Tendències

Cap a on s'orienten les actuals polítiques institucionals.

Compromisos

Als quals cal arribar en els propers anys.

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació