Objectius

La I Conferència Internacional de Recerca en Educació – “Educació 2019: reptes, tendències i compromisos” (IRED’19) pretén analitzar el futur immediat de l’Educació en la línia iniciada per l’informe de l’Institut de Recerca en Educació (IRE), de la Universitat de Barcelona, publicat el 2018.

Estructura temàtica

Els continguts de la discussió i presentació de reflexions s’organitzen al voltant d’aquests tres eixos:

  • Reptes que es plantegen al sistema Educatiu durant els propers anys.
  • Tendències: cap a on s’orienten les actuals polítiques institucionals.
  • Compromisos als quals cal arribar en els  propers anys.

Estructura sessions

Els dos dies de la conferència es divideixen en tres sessiones:

  1. Recerca i societat
  2. Grups de recerca
  3. Instituts de recerca

La actes es publicaran en aquest web
durant la primera quinzena del mes de febrer.

 

La actas se publicarán en este web
durante la primera quincena del mes de febrero.

 

The proceedings will be published on this website
during the first half of February.