Taules rodones: Grups de recerca

La finalitat d’aquesta sessió és vincular els grups de recerca participants amb discursos innovadors, reflexius, crítics i/o sobre temàtiques transversals de la recerca en el context del nostre temps i la nostra societat. Estem en el 2019, temps de tecnologia, crisi, revolucions, noves consciències, diversitat i precarietat.

Objectius de la sessió:

 1. Presentació de grups de investigación
 2. Debatre sobre reptes en recerca en Educació: problemàtiques, epistemologies i metodologies, qualitat i sentit de la investigació,
 • Exposició amb pòsters, infografies i altres mitjans

S’organitzarà una exposició per presentar els grups de Recerca de l’IRE de la UB i altres grups participants en la conferència.

 • Taules rodones

Es desenvoluparan quatre taules rodones, organitzades en dues sessions paral·leles, per debatre sobre reptes en recerca en Educació: problemàtiques, epistemologies i metodologies, qualitat i sentit de la recerca.

 1. El relator introduirà seva visió sobre el tema.
 2. Els participants de les taules rodones tractaran  sobre innovacions, treballs, experiències, reflexions i contradiccions en el seu àmbit de recerca.
 3. Diàleg obert amb els assistents, d’una manera crítica, propositiva i dialògica.
 4. El relator sintetitzarà les aportacions de la taula.

La temàtica de l’exposició (amb pèsters, infografies…) és:

 • Presentació dels grups que participen en la conferència.

Les temàtiques de les taules rodones són:

 • Models i teories de coneixement entorn l’educació al nostre món.
 • Fer recerca en la societat digital, intercultural i glocal.
 • Tecnologia, crisis socials i polítiques: Reptes per a l’educació i l’aprenentatge.
 • Qüestions al voltant de la recerca sobre gènere a Educació.

Models i teories de coneixement entorn l’educació al nostre món
Relator: Dr. Zvi Bekerman
Ponents: Dr. José Luis MedinaDr. Miguel Zapata-RosDr. Àlex Egea

Fer recerca en la societat digital, intercultural i glocal
Relator: Dr. Francisco J. García Peñalvo
Ponents: Dra. Maria Teresa AngueraDra. Cristina AlonsoDr. César Coll

Tecnologia, crisis socials i polítiques: Reptes per a l’educació i l’aprenentatge
Relator: Dr. Gilson Schwartz
Ponents: Dra. Núria FuentesDra. Linda CastañedaDra. Carla Fardella

Qüestions al voltant de la recerca sobre gènere a Educació
Relatora: Dra. Triny Donoso
Ponents: Dra. Sonia EstradéDra. Barbara Tardón RecioDra. Mónica Gijón Casares

 

Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació