Taules rodones: Grups de recerca

La finalitat d’aquesta sessió és vincular els grups de recerca participants amb discursos innovadors, reflexius, crítics i/o sobre temàtiques transversals de la recerca en el context del nostre temps i la nostra societat. Estem en el 2019, temps de tecnologia, crisi, revolucions, noves consciències, diversitat i precarietat.

Objectius de la sessió:

 1. Presentació de grups de investigación
 2. Debatre sobre reptes en recerca en Educació: problemàtiques, epistemologies i metodologies, qualitat i sentit de la investigació,
 • Exposició amb pòsters, infografies i altres mitjans

S’organitzarà una exposició per presentar els grups de Recerca de l’IRE de la UB i altres grups participants en la conferència.

 • Taules rodones

Es desenvoluparan quatre taules rodones, organitzades en dues sessions paral·leles, per debatre sobre reptes en recerca en Educació: problemàtiques, epistemologies i metodologies, qualitat i sentit de la recerca.

 1. El relator introduirà seva visió sobre el tema.
 2. Els participants de les taules rodones tractaran  sobre innovacions, treballs, experiències, reflexions i contradiccions en el seu àmbit de recerca.
 3. Diàleg obert amb els assistents, d’una manera crítica, propositiva i dialògica.
 4. El relator sintetitzarà les aportacions de la taula.

La temàtica de l’exposició (amb pèsters, infografies…) és:

 • Presentació dels grups que participen en la conferència.

Les temàtiques de les taules rodones són:

 • Models i teories de coneixement entorn l’educació al nostre món.
 • Fer recerca en la societat digital, intercultural i glocal.
 • Tecnologia, crisis socials i polítiques: Reptes per a l’educació i l’aprenentatge.
 • Qüestions al voltant de la recerca sobre gènere a Educació.

Models i teories de coneixement entorn l’educació al nostre món
Relator: Dr. Zvi Bekerman
Ponents: Dr. José Luis MedinaDr. Miguel Zapata-RosDr. Àlex Egea

Fer recerca en la societat digital, intercultural i glocal
Relator: Dr. Francisco J. García Peñalvo
Ponents: Dra. Maria Teresa AngueraDra. Cristina AlonsoDr. César Coll

Tecnologia, crisis socials i polítiques: Reptes per a l’educació i l’aprenentatge
Relator: Dr. Gilson Schwartz
Ponents: Dra. Núria FuentesDra. Linda CastañedaDra. Carla Fardella

Qüestions al voltant de la recerca sobre gènere a Educació
Relatora: Dra. Triny Donoso
Ponents: Dra. Sonia EstradéDra. Barbara Tardón RecioDra. Mónica Gijón Casares

La actes es publicaran en aquest web
durant la primera quinzena del mes de febrer.

 

La actas se publicarán en este web
durante la primera quincena del mes de febrero.

 

The proceedings will be published on this website
during the first half of February.