CORREU DE LA UB
   
 Entrada al correu   
 Consulta del nostre correu web
   
   
Accions de configuració del compte de correu
Opcions del compte, activació de la bústia, adreça de reenviament, missatge de vacances
   
Ocupació d'espai
Estadístiques de missatges , carpetes i quota usada
   
Gestió de les llistes de correu
Accés a la gestió de les nostres llistes de correu
   
Canvi de contrasenya
Assignació de nova contrasenya per l'autenticació UB
   
Informació general Webmail edaU
Pàgines web edaU: Servei de correu electrònic pensat per compartir informació tal com l'agenda, els contactes i les tasques ...