Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Serveis - Seguretat Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
POLITICA DE CONTRASENYES I SEGURETAT DE LA INFORMACIO
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Inici
Política de contrasenyes
Selecció de contrasenya
Implicacions del canvi
Adreça alternativa
Preguntes freqüents
Enllaços
 

 

 

Inici

Seguretat a la UB

L’autenticació dels usuaris a la xarxa UB es basa en contrasenyes. Són un aspecte fonamental en la seguretat dels recursos informàtics, són la primera línia de protecció per l’usuari.
Aquestes contrasenyes s’envien i s’emmagatzemen xifrades perquè ningú pugui conèixer-les. Així, la seguretat d’aquest tipus d’autenticació es basa en:

      • La contrasenya només la coneix l’usuari.
      • La contrasenya és prou segura per no ser desxifrada.

   

La Llei de seguretat de les dades

La Llei Orgànica 15/1999 estableix que s’haurien d’adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.

El Reial Decret 1720/2007 estableix que s’haurien d’aplicar les mesures adequades per a garantir la correcta identificació i autenticació dels usuaris. És necessari adoptar mecanismes que permetin la identificació de forma unívoca i personalitzada de tot aquell usuari que intenti accedir al sistema d’informació i la verificació de què està autoritzat.
En cas d’ús de contrasenyes com a mecanisme d’autenticació, ha d’existir un procediment d’assignació, distribució i emmagatzematge que garanteixi la confidencialitat i integritat. Les contrasenyes haurien de ser canviades amb certa periodicitat, no superior a un any, i mentre estiguin en ús s’emmagatzemaran de forma inintel·ligible o no accessible.

En conseqüència, la UB ha d’adoptar una sèrie de mesures, una política de contrasenyes i de bones pràctiques per millorar la seguretat de la nostra xarxa, la integritat de les dades i la protecció dels nostres sistemes informàtics.

Els usuaris de la UB es comprometen a seguir aquestes recomanacions per evitar que persones no autoritzades facin un ús il·legítim dels recursos.

 

 

Mesures a aplicar

L’incompliment de la Política de Contrasenyes de la UB pot arribar a comprometre la seguretat de la totalitat de la xarxa corporativa de la UB.

En el cas d’incompliment de la present política la UB prendrà les mesures disciplinàries, administratives, civils o penals que corresponguin a les persones presumptament implicades en l’esmentat incompliment.

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:10.11.2015