Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB imatge de maquetació
Contacte Mapa Web Serveis - Equips personals Inici ICUB UB imatge de maquetació
Instal·lació d'equips i programari
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
L'Àrea de Tecnologies gestiona la instal·lació, configuració i manteniment d'estacions de treball UB amb la instal·lació i configuració del sistema operatiu i aplicacions estàndards.

Instal·lació d'equips i perifèrics

 Instal·lació de sistemes operatius i altre programari estàndard en equips personals

Instal·lació de programari d'aplicacions corporatives de la UB

Instal·lació d'equips i perifèrics

Els tècnics de la UB ajudaran als usuaris a configurar i connectar:

 • Equips personals comprats o
 • Estacions de treball comprades o en règim de rènting.
 • Perifèrics: L'Àrea de Tecnologies considera perifèrics tots aquells dispositius que es poden connectar a l'ordinador. Per exemple: impressores, escàners, dispositius usb, etc.

Els equips per als quals es sol·liciti el suport han d'estar inventariats a la UB: Tot equip que pertanyi a la Universitat de Barcelona, ha d'estar etiquetat amb l'Identificador de l'Àrea TIC o identificador PAU. Aquesta etiqueta identifica l'equip quan cal una actuació per part dels tècnics informàtics.

Exemple d'etiqueta PAU

 

 

Si l'equip no està etiquetat, podeu obrir un tiquet a través del PAU per fer la sol·licitud

El tècnic demanarà les següents dades:

 • Num. d'inventari (obligatori)
 • Nom de l'usuari que en farà us
 • Num. de sèrie
 • Num. de sèrie del monitor (només per equips de sobretaula)
 • Adreça física
 • Sistema operatiu (obligatori)

 Els perifèrics a configurar/instal·lar han de ser compatibles amb el sistema operatiu de l'equip:

 • L’Àrea de Tecnologies no garanteix ni es responsabilitza del funcionament de dispositius que no tinguin controladors compatibles amb Windows 7 o 8.
 • L'usuari ha de facilitar als tècnics de la UB els drivers per a la instal·lació. Per evitar problemes de compatibilitat es recomana als usuaris que sol·licitin assessorament al PAU abans d’adquirir nou maquinari.
 • Quan s'adquireixi nou maquinari és recomanable sol·licitar al proveïdor la instal·lació dels perifèrics.

L'usuari d'equipaments Apple i Linux serà responsable de la instal·lació i configuració del maquinari i programari. Es recomana contractar als subministradors dels equipaments la instal·lació i configuració.

Per consultes o sol·licituds d'instal·lacions contacteu amb el PAU.

Inici   
imatge de diagramació
imatge de diagramació

Instal·lació de sistemes operatius i altre programari estàndard en equips personals

Els tècnics de la UB només donaran assistència a la instal·lació de sistemes operatius Windows versió 7 o 8 i a programari en equips propietat de la UB o amb contracte de rènting vigent.

Els tècnics assessoraran als usuaris sobre la instal·lació dels sistemes operatius Windows i del programari sempre que aquest que aquest tingui la llicència corresponent en vigència.

Els tècnics no instal·laran sistemes operatius ni programari dels quals els usuaris no disposin de llicència vàlida.

L’Àrea TIC no es responsabilitza ni garanteix el funcionament de programari creat per versions anteriors a Windows 7 un cop s’instal·la en Windows 7 o 8. Es recomana adquirir sempre programari compatible amb la versió del sistema operatiu instal·lat a l’ordinador.

Els tècnics només atendran problemes derivats de la instal·lació del programari distribuït per la UB. La resolució dels problemes d'instal·lació provocats per altre programari serà responsabilitat de l'usuari.

Per consultes o sol·licituds d'instal·lacions contacteu amb el PAU.

Inici   
imatge de diagramació
imatge de diagramació

Instal·lació de programari d'aplicacions corporatives de la UB


Si l'accés a la gestió/administració de l'aplicació requereix un programari específic, el responsable administratiu de l'aplicació ha de donar les indicacions corresponents al responsable tècnic.

Si l'usuari ja tenia el programari instal·lat però no pot accedir a l'aplicació perquè se li ha desconfigurat l'ordinador o per qualsevol altra incidència ha de contactar directament amb el PAU.

Inici   
 
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de TIC
Última actualització o validació: 10.11.2015
imatge de maquetació