Javaoptics
Català Castellano English   
JOptics Curs d'Òptica
JOptics
 
Per més informació:

Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica
Departament de Física Aplicada i Òptica
Universitat de Barcelona

Martí i Franquès 1
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 11 43
Fax: 93 403 92 19

optics (at) ub.edu

 

www.ub.edu
 


Polsar la imatge per executar el programa amb Java WebStart
Polsar aquí per executar el programa en el navegador

Òptica de Fourier

En aquest programa es poden realitzar diferents operacions de processat d'imatges en el camp de l'òptica de Fourier. Es poden calcular i visualitzar la transformada de Fourier d'un objecte i la convolució entre dues imatges. També es pot simular el correlador de Vander Lugt (filtre adaptat, de fase i invers) i el correlador de transformades conjuntes (espectre de potència lineal i binari).