Comitè organitzador:

 
Mar Aldámiz-Echevarria Iraúrgui

Llicenciada en Psicologia (UAB). Llicenciada en Magisteri especialitat Ciències i matemàtiques (URLL). Llicenciada en Magisteri especialitat Pedagogia Terapèutica (UB). Capacitació de Magisteri especialitat Educació Infantil (Departament d’Ensenyament). Assessora psicopedagògica a l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de Nou Barris, Eixample i Sant Martí on va exercir la Direcció i la Coordinació del Servei Educatiu de Zona. Departament d’Ensenyament (2008-2010). ACTUALMENT Professora-col·laboradora al Grau de Psicologia, en la Llicenciatura en extinció de Psicopedagogia i al Màster en Dificultats d’Aprenentatge i trastorns de conducta de la UOC. Membre del Grup de Recerca en Educació Especial (GIEE) / Suport Positiu conductual. La personalització de l’Aprenentatge (inclusió), els Trastorns de l’Aprenentatge, l’acompanyament en Processos de Canvi i d’Innovació i l’autoregulació emocional serien els Temes d’Interès do. Responsable de Formació Permanent del professorat dels Programes: Tutoria, convivència, Orientació, Inclusió i Benestar de l’Docent de l’ICE de la Universitat de Barcelona..

 blancabarredo-120x120
Blanca Barredo Gutiérrez

És advocada-mediadora, Catedràtica del departament d’educació i responsable en formació permanent del professorat de l’ICE de la UB. És llicenciada en dret i en filologia romànica, responsable del programa de l’ICE de la UB de tutoria, convivència i inclusió. És Màster en formació de formadors, Mediació, laboral immobiliària. Coordinadora de grups d’innovació i recerca sobre temes de convivència i mediació, gestió de centres i coeducació. Va coordinar el postgrau de gestió de la formació i va ser codirectora del màster de formació de formadors de la UB. És ponent i assessora en temes de gestió integral dels conflictes, formació de formadors i gestió de la formació. És professora associada del DOE i membre del grup de recerca FODIP de la Universitat de Barcelona. Les línies de recerca en la que està més implicada és educació per a la pau, convivència en els centres, fer comunitat – pràctiques restauratives i exercici responsable dels drets per part dels adolescents. Gestiona el Grup TREVA (Tècniques i Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula). Participa del projecte MINECO: Desenvolupament del coneixement professional a través del pla d’estudis del grau de mestre d’educació primària.

rafelbisquerra-120x120

Rafael Bisquerra Alzina

És director del Màster en Educació Emocional i Benestar, i del Màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions de la Universitat de Barcelona, d’on és catedràtic en Orientació Psicopedagògica. La seva línia d’investigació i docència és l’educació emocional. Algunes de les seves publicacions són: Psicopedagogía de las emociones (Síntesis, 2009), Educación emocional y bienestar (Praxis-Wolters Kluwer, 2000), Educación para la ciudadanía. El enfoque de la educación emocional (Wolters Kluwer, 2008), Modelos de orientación e intervención psicopedagógica (Praxis, 1998), Manual de orientación y tutoría (Praxis, 1996-2002), Orígenes y desarrollo de la Orientación Psicopedagógica (Narcea, 1996), Métodos de investigación educativa (CEAC, 1989),Metodología de la investigación educativa (La Muralla, 2004), etc.

www.rafaelbisquerra.comwww.universodeemociones.com

nuriagarcia-120x120
Núria García Aguilar

Llicenciada en Pedagogia, Màster en Educació Emocional i Benestar, i Màster Oficial d’Educació per a la Ciutadania i en Valors, titulacions obtingudes per la Universitat de Barcelona. Formadora en Educació Emocional. Coordinadora del Postgrau en Educació Emocional i Benestar i del Postgrau en Educació Emocional i Benestar Semipresencial. Col·laboració en l’Organització de les Jornades en Educació Emocional des de les VII fins les XI i del Congrés Internacional d’Educació Emocional. Monitora i Directora d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil. Dinamitzadora d’un club de Lectura Fàcil per a adults amb necessitats educatives especials. Professora associada del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona. Ha sigut assessora psicopedagògica de l’EAP de Martorell del Departament d’Ensenyament. Actualment és orientadora a un institut.

toniginer-120x120

Antoni Giner Tarrida

Doctor en Pedagogia, llicenciat en Psicologia, Màster en Psicoteràpia familiar i Màster en educació per a la Ciutadania i en Valors. Director i coordinador del Màster en Tutoria i Lideratge de la UB. Assessor Psicopedagògic de l’EAP de Sarrià – Sant Gervasi del Departament d’Ensenyament. Professor de la Facultat de Pedagogia de la UB i membre del GROP. Coordinador del Projecte Escolta’m i del grup de treball “Coaching Educatiu”. Les línies de recerca i innovació en les que està més implicat són sobre la tutoria i orientació, coaching, convivència, educació emocional i relacions interpersonals. Algunes de les seves publicacions són: La convivencia en los centros de secundaria. Estrategias para abordar el conflicto (2003), La tutoria i el tutor. Estrategias para su práctica (2008), Projecte escolta’m (2009), Soc Tutor. Què he de fer? (2010), Adolescencia, aprendizaje y personalidad (2011). Coaching en educación (2015). También es autor de varios artículos en revistas.

nuriaperez2-120x120
Núria Pérez Escoda

Presidenta del Comitè Organitzador

Doctora en Ciències de l’Educació per la UAB i professora titular del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Pedagogia de la UB, codirectora del Postgrau en Educació Emocional i directora del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) . La seva línia d’investigació és l’educació emocional. Algunes de les seves publicacions relacionades són: (1998) Educació emocional. (2001) Disseny i avaluació de programes d’educació emocional. (2005) Competències per a la vida i el benestar. (2007) Competències emocionals. (2007) Àmbits d’aplicació de l’educació emocional: projectes innovadors i temàtiques emergents. (2009) Desenvolupament de competències emocionals per a la inserció laboral. (2009) Activitats d’autoaplicació per a la millora de les competències emocionals. (2009) Activitats per al desenvolupament de la intel·ligència emocional en els nens. (2012). La Intel·ligència i la seguretat emocional: el cas de l’adaptació dels preadolescents a l’escola. (2013) Avaluació d’un programa d’educació emocional per a professorat de primària. (2014) Competències emocionals i depressió en cuidadors familiars de persones grans dependents. (2016). Avaluació del programa d’Educació Emocional “Happy 8-12” per a la resolució assertiva dels conflictes entre iguals. (2018). Competència emocional, satisfacció en contextos específics i satisfacció amb la vida en l’adolescència.

 

ameliatey-120x120

Amèlia Tey Teijón

Presidenta del Comitè Científic

Llicenciada en Psicologia i Doctora en Ciències de l’Educació, les dues titulacions obtingudes per la Universitat de Barcelona. És professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, responsable del Programa d’Educació en Valors de l’ICE de la Universitat de Barcelona i membre dels grups de recerca GREM (Grup a Recerca en Educació Moral i INNOVA. Les seves línies d’investigació són els valors, l’àrea afectiva, les emocions i els sentiments morals, l’aprenentatge i el desenvolupament ètic. Algunes de les seves publicacions són, entre d’altres: “Ètica de la Informació”(UOC, 2004); La convivencia en los centros de secundaria. Estrategias para abordar el conflicto (Desclée de Brouwer, 2003); Educar en valors és educar en els sentiments morals” (Revista Educar, UAB, 2003); Payà, M; Martínez, M; Buxarrais, M.R. Etica y Educación en valores, (2000, Praxis). También es autora de diversos capítulos de libros relacionados con el profesorado, su rol profesional y la educación en valores en el aula.


Comitè científic:

Presidenta: Dra. Amelia Tey Teijón, professora de la Universitat de Barcelona

 • Dra. M. Jesús Agulló Morera, professora de la Universitat de Lleida
 • Sra. Maria del Mar Aldámiz-Echevarria Iraurgui, professora del ICE-UB
 • Dr. Albert Alegre Rosselló, professor de l’East Stroudsburg University
 • Dr. Manuel Álvarez González, professor emèrit de la Universitat de Barcelona
 • Sra. Blanca Barredo Gutiérrez, professora de la Universitat de Barcelona
 • Dr. Jon Berastegui, professor de la Universidad del País Basco
 • Dr. Rafel Bisquerra Alzina, professor emèrit de la Universitat de Barcelona
 • Sra. Anna Carpena i Casajuana, membre jubilada del Departament d’Ensenyament.
 • Sra. Victoria Castellà Valls, professora associada de la Universitat de Barcelona
 • Dra. Gemma Filella Guiu, professora de la Universitat de Lleida
 • Dra. Anna Forés Miravalles, professora de la Universitat de Barcelona
 • Dra. Núria Fuentes Peláez, professora de la Univesitat de Barcelona
 • Sra. Núria García Aguilar, professora associada de la Universitat de Barcelona
 • Sra. Esther Garcia Navarro, col·laboradora de la Universitat de Barcelona
 • Dr. Antoni Giner Tarrida, professor de la Universitat de Barcelona
 • Dr. Josep Gustems Carnicer, professor de la Universitat de Barcelona
 • Dra. Èlia López-Cassà, professora de la Universitat de Barcelona
 • Dra. Rosa Miralles Pascual, professora de la Universitat de Lleida
 • Dra. Meritxell Obiols Soler, professora de la Universitat de Barcelona
 • Dr. Salvador Oriola Requena, professor de la Universitat de Barcelona
 • Sra. Gemma Pérez Clemente, membre del Departament d’Ensenyament.
 • Dra. Núria Pérez Escoda, professora de la Universitat de Barcelona
 • Dra. Begoña Piqué Simón, professora jubilada de la Universitat de Barcelona
 • Dra. Núria Rajadell Puigrós, professora de la Universitat de Barcelona
 • Sra. Agnès Ros Morente, professora de la Universitat de Lleida
 • Dra. Amèlia Tey Teijón, professora de la Universitat de Barcelona
 • Dra. Patricia Torrijos Fincias, professora de la Universidad de Salamanca

 

Les Jornades d’Educació Emocional estan organitzades per:

 

Patrocinen

 

 

 

 

 

Col·laboren