TALLER A

Cors, no només caps a l’escola (taller en castellà)

Horari: divendres de 17.30 a 19.30h

Miguel Ángel Santos

Pedagog, catedràtic d’Organizació escolar de la Universidad de Málaga.

TALLER B

“Benestar personal i pràctica docent (taller en castellà)

Horari: divendres de 17.30 a 19.30h

Els objetius del taller són:

 • Prendre consciència del nostre estat emocional.
 • Adquirir estratègies per aconseguir un major benestar personal.
 • Analitzar la relació entre pràctica docent i benestar.

Partint del propi coneixement compartirem estratègies que milloraran el nostre benestar personal durant la pràctica educativa. Les referències a autors coneguts, la pròpia experiència dels talleristes i les aportacions dels assistents seran els elements claus del taller. La metodologia del taller inclou activitats bàsicament lúdiques acompanyades d’un necessari espai de reflexió, comptant amb la participació i espontaneïtat dels participants.

 

Laura Torrella Llauger

 

Equip SEER: Filla de l’escoltisme i el món del lleure, descobreixo ben aviat que l’educació m’apassiona. Decideixo ampliar horitzons a través dels estudis (Educació Social, UB) i de la feina (Save the Children), i poc a poc vaig fent camí en el món educatiu encaminant-me cap a l’educació emocional. Avui, a través de SEER (Salut i Educació Emocional SL) em desenvolupo personal i professionalment, i em faig ben meu el projecte. M’agrada treballar en equip, penso en millorar cada dia i cada dia em sento més feliç.

Oscar Monferrer Monfort

 

Ambientòleg amant de la natura i professor de ciències. Actualment sóc docent en l’Institut Escola Trinitat Nova, centre de màxima complexitat inaugurat el curs 2017/2018. El centre està situat en un barri on l’absentisme i les desigualtats socials són molt acusades i aquí és on trobo que la nostra tasca és més important. Sent tutor és quan sento que puc ajudar més al meu alumnat i a les seves famílies.

 

 

Xavier Monferrer Troncho

Mestre i psicopedagog. Assessor tècnic docent del Departament d’Educació i professor associat de la Universitat de Barcelona. Experiència docent en centres d’Educació Primària i Secundària, en Espanya i Suïssa, amb diverses responsabilitats directives. Àmbits d’interès relatius a la salut i el benestar docent, tant en la tasca docent universitària com en la planificació de la formació permanent del professorat.

 

TALLER C

L’empatia dels educadors i les educadores” (taller en català)

Horari: divendres de 17.30 a 19.30h

Espai per aprofundir i dialogar sobre l’empatia a partir de la realització d’unes activitats relacionades amb la pròpia capacitat empàtica i properes a l’experiència educativa.

Objectius

 • Compartir criteris bàsics respecte a la naturalesa de l’empatia.
 • Experimentar
 • l’empatia cognitiva,
 • l’empatia emocional,
 • la compassió.
 • Arribar a definir la formació imprescindible per educar l’empatia amb empatia.
Anna Carpena

Mestra, especialista en Pedagogia Terapèutica. Creadora de programes d’educació emocional per a la salut i benestar del professorat i d’educació socioemocional per a nens i nenes en l’etapa de primària. Formadora de formadors en educació emocional i assessora de centres educatius en la implementació de programes. Té diverses publicacions sobre educció emocional, entre elles, i relacionada amb el tema del taller que imparteix, podem ressaltar L’educació de l’empatia és possible, publicada per Eumo.

 

TALLER D

“Cuidem-nos: estratègies i recursos de gestió emocional per docents, famílies i alumnat d’educació infantil i primària  (taller en català)

Horari: divendres de 17.30 a 19.30h

Podem sentir ràbia, por, frustració, estrés…Aquestes emocions les vivim diàriament a l’escola i a la nostra vida i, què fem amb elles? Les podem controlar o ens dominen elles a nosaltres?

En aquest taller es presentarà l’espai de “Cuidem-nos” en el que s’oferiran estratègies i recursos didàctics per fomentar l’autogestió i gestió emocional del docent, famílies i alumnat de l’educació infantil i primària. S’exposaran experiències pràctiques i un model educatiu que afavoreixi aquesta competència emocional bàsica.

Èlia López Cassà

 

Mestra, Psicopedagoga y Doctora per la Universitat de Barcelona. És docent en un centre educatiu i professora en el Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. És formadora i membre actiu del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) de la Universitat de Barcelona. Està vinculada en projectes d’investigació i assessorament en la implementació de l’educació emocional en centres educatius. Ha realitzat diverses publicacions  i ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació amb temes d’educació emocional.

 

 

 

TALLER E

Cors, no només caps a l’escola (taller en castellà)

Horari: dissabte de 9.30 a 11.30h

Miguel Ángel Santos

Pedagog, catedràtic d’Organizació escolar de la Universidad de Málaga.

 

TALLER F

Gimnàsia emocional. Passem a l’acció. (taller en castellà)

Horari: dissabte de 9.30 a 11.30h

Marcel Bimbela Esteban

Màster en Formació d’Asessors personals (especialistes en Counselling): Universitat Ramón Llull. Barcelona.
Expert en Formació de Formadors en Educació Emocional. Fundació per l’Educació Emocional (FEM).
Docent en el Màster Enfermeria i Salut Pública. Universitat de Barcelona. Campus de Bellvitge.
Docent invitat en el Màster de Formació d’Asessors personals (especialistes en Counselling) de la Universitat Ramón Llull. Barcelona.
Docent invitat en el Màster Oficial en Prevenció i Gestió de Riscs en la Comunitat de la Universitat Autónoma de Barcelona.
Docent en els cursos de “Gimnàsia Emocional” de la Fundació per la Educació Emocional (FEM).
Ponent en Jornades de l’Associació d’Enfermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
Tutor curs “Self counselling”. Escola Andalusa de Salut Pública. Plataforma de coneixement We Sapiens.
Educador i assesor personal en habilitats emocionals i de comunicació amb joves en risc social.
Assesor de Recursos Humans en el Grup Costa Este.

TALLER G

Nushu emociona. Educar les emocions a través de la realitat augmentada (taller en català)

Horari: dissabte de 9.30 a 11.30h

Un taller per experimentar com la realitat augmentada, l’actualitat informativa i l’educació emocional poden anar lligades de la mà, i cal que sigui en aquests temps en què la tecnologia pot acompanyar als infants  i adults a desenvolupar sentit crític, consciència interior, compromís i competència emocional.

 • Vivenciarem una sessió d’educació emocional que tindrà com a canal conductor l’experiència de la realitat augmentada.
 • Prendrem consciència de la importància que la forma d’educar les emocions s’adapti, i faci ús, de l’evolució humana i tecnològica.
 • Coneixerem l’eina “Nushu emociona” i totes les seves possibilitats dirigides a generar competència emocional i climes emocionals positius.
Mireia Cabero Jounou

Psicòloga, psicoterapeuta i coach. Emprenedora especialitzada en innovació social i lideratge femení.

Impulsora del moviment Cultura Emocional Pública a Catalunya (www.culturaemocionalpublica.com).

Autora de “Coaching emocional”, “Benestar emocional”, “Invertir en felicitat. Psicologia i coaching aplicats a la felicitat” I “Marca femenina. Marcas conscientes, marcas auténticas”.

Professora de la UOC.

 

Eva Domínguez

 

És periodista, professora, doctora en Comunicació (Universitat Ramon Llull) i màster en Interactive Telecommunications (Universitat de Nova York). És fundadora i directora de NUSHU, reconegud a Finlàndia com una de les cent innovacions educatives del 2019 i prèviament per Google amb una ajuda a la innovació.

 

TALLER H

“L’impacte positiu en salut, de les habilitats per la vida i el sentit de la coherència (taller en català)

Horari: dissabte de 9.30 a 11.30h

El taller constarà d’una part teòrica en la qual s’exposaran les bases teòriques de la promoció de la salut dins de la perspectiva salutogènica i una part pràctica en la qual es promourà el debat i la reflexió dels participants al voltant d’aquesta temàtica.

 

Àlex Morales Moliner

Tècnic de l’Àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut, responsable del programa “Sigues tu”. Enginyer Tècnic Informàtic i Màster en Psicologia i Qualitat de vida.

 

Anna Loste Romero

Tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut de Dipsalut, responsable del programa “Sigues tu”. Llicenciada en farmàcia i Màster en Promoció de la Salut.