Inscripció: 

https://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=34203&_afrWindowMode=0&_afrLoop=876338419823829&_adf.ctrl-state=5yme70wnm_4 

Avís: els tallers del dissabte són simultanis. Cada taller té les places limitades. Al moment de formalitzar la matrícula, han d’inscriure’s als tallers que els interessin.

Quota d’inscripció
A partir del 18 de març de 2019 i fins el 7 d’abril de 2019

Inscripció ordinària: 120 €

Inscripció reduïda*: 90 €

A partir del 8 d’abril de 2019

Inscripció ordinària: 150 €

Inscripció reduïda*: 120 €

Inscripció reduïda (*) 
  • Estudiants universitaris i a l’atur (faran falta acreditacions).
  • Ex-alumnes de màsters, postgraus i cursos d’expert en Educació Emocional, Inteligència Emocional a les Organitzacions, Tutoria i la seva Pràctica, i Psicopedagogia (UB) (faran falta  acreditacions).
  • Jubilats/es.
  • Professorat de la Universitat de Barcelona.
  • Els grups de més de cinc persones de la mateixa organització que s’inscriguin juntes poden acollir-se al preu reduït. Farà falta que, abans de la inscripció, es posin en contacte per correu electrònic amb la Secretaria de l’Institut de Ciències de la Educació (icecursos@ub.edu) per a rebre les instruccions pertinents. En aquest correu s’ha de fer constar els noms i cognoms de les persones del grup i el nom de l’organització o empresa a la qual pertanyen.

El preu inclou el dinar del dissabte. Places limitades. Se certificaran 15 hores.

Només s’expedirà certificat a les persones que participin a les Jornadas els dos dies i que formalitzin la inscripció a l’Institut de Ciències de l’Educació.

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció. No es tornarà l’import de la matrícula, excepte per malaltia greu de l’alumne/a alumno o en casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal i com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

No s’acceptaran pagaments en efectiu els dies de les Jornades.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses al Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com acreditació per a participar als diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en els termes que indiqui cada convocatòria).