Universitat de Barcelona
Inici UB
Programari UB
Programari UB

KB Informàtica Personal - Notícies  RSS

MATLAB Campus Wide (TAH) disponible al Catàleg de Programari MATLAB Campus Wide (TAH) disponible al Catàleg de Programari

Anunciem que la llicència MATLAB Campus Wide (TAH) ja està disponible pels estudiants, professors i investigadors de la UB.

Els usuaris poden disposar de les llicències de MATLAB, Simulink i qualsevol de les Toolboxes que publiqui The Mathworks (actualment n'hi ha més de 90 disponibles).

Entre els beneficis de la llicència s’inclou la instal·lació en els equips particulars dels estudiants, professors i investigadors de la UB;  l’accés als diferents recursos inclosos al portal de MATLAB: recursos de formació, Matlab Online, suport d’enginyeria de producte en la implementació de solucions, suport en la creació de recursos formatius, etc...

Podreu accedir a les llicències des del Catàleg de Programari, on s’han definit tres configuracions per la mateixa. Podreu triar llicenciar Matlab per usuari de recerca o per equip de recerca i per les aules d’informàtica o laboratoris docents.

Dins dels usos d’aquesta llicència queda totalment prohibit usar les eines disponibles per finalitats comercials, inclosa qualsevol recerca amb ànim de lucre.

Matlab ha estat i és un recurs molt demandat pels usuaris UB. L’Àrea TIC ha valorat l’oportunitat d’aquesta contractació, que compleix criteris de transversalitat i utilitat en diverses disciplines dels nostres ensenyaments, però no pot assumir el cost total de la llicència. Per tant, s’estableixen mecanismes de repercussió de costos a l’usuari final, en el benentès que aquest cost sempre serà beneficiós respecte les configuracions i adquisicions no centralitzades.

Per a més informació consulteu les entrades relacionades a la base de coneixements.

2019-05-15 17:14

Breu retard en el desplegament de la llicència de MATLAB (previsió de disponibiliat per finals d'abril 2019) Breu retard en el desplegament de la llicència de MATLAB (previsió de disponibiliat per finals d'abril 2019)

El fabricant The MathWorks ens anuncia un petit retard en la disponibilitat de la llicència Campus Wide, anunciada com a TAH. Aquest retard és totalment aliè a la UB.

Preveiem tenir l'accés a la llicència abans de finals d'abril. Aleshores integrarem els nostres recursos tècnics (Catàleg de Programari UB, Servidors de Llicència en xarxa, Portal d'autoservei i portal Programari UB) per a que podeu tenir accés a la llicència.

2019-04-10 17:52

MATLAB properament al Catàleg de Programari MATLAB properament al Catàleg de Programari

El MATLAB és un entorn de computació numèrica i un llenguatge de programació. És un producte de referència en l’àmbit acadèmic que es fa servir tant en recerca com en docència

La Universitat de Barcelona s’ha adherit a la contractació conjunta de llicències MATLAB gestionat des del CSUC per a les universitats catalanes (UB, UAB, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, UVic-UCC).  Trobareu més detall sobre el nou acord de llicenciament al BlogTIC.

Àrea TIC serà la responsable de gestionar el nou contracte TAH,  facilitar l’accés a les noves llicències, i vetllar pel compliment dels termes i condicions de les llicències a la UB.

Preveiem que les noves llicències estiguin disponibles a partir de l’1 d’abril de 2019 una vegada adjudicat i formalitzat el contracte amb MathWorks. Les llicències estaran sota  un contracte MATLAB Total Academic Headcount Full Suite (TAH). Amb el TAH les universitats podran disposar durant 3 anys (prorrogables a 2 anys més)  de totes les llicències de MATLAB que necessitin incloent els 88 mòduls o toolboox actuals i nous mòduls disponibles en un futur.

També disposarem de llicències pels equips personals del  PDI, llicències pels ordinadors personals dels estudiants, i accés als cursos on-line del MATLAB Academic Online Training Suite disponibles per les entitats acadèmiques actuals i futurs.

L’Àrea TIC assumirà un cost important de la llicència TAH però des de la Direcció s’ha decidit que els departaments i centres que accedeixin al nou llicenciament assumeixin un cost anual per instal·lació. Aquest cost serà igual o inferior al cost de manteniment actual de les llicències en propietat que ja estan assumint els departaments i centres.

El cost anual previst per a les llicències serà de:

  • Llicències per a ús docent: 7,50 € per instal·lació amb tots els mòduls
  • Llicències per a investigació: 75,02 € per instal·lació amb tots els mòduls i autorització per al mateix nombre d’equips personals.
  • Llicències per a estudiants: 0 €

El cost es prorratejarà a la data d’aniversari del contracte. I es podran renovar anualment segons es segueixin utilitzant o no.

Quan el contracte estigui formalitzar, facilitarem  a través del Catàleg de Programari les llicències per despatxos, laboratoris i aules de la UB i posarem a disposició dels usuaris els portals per a gestionar les llicències pel equips personals del PDI i estudiants.

Per a qualsevol consulta o aclariment, si us plau contacteu amb el PAU.

2019-01-25 12:10

Mostra les notícies arxivades.

Hi ha 199 PMF en línia

Preguntes destacades