Universitat de Barcelona
Inici UB
Programari UB
Programari UB

KB Informàtica Personal - Notícies  RSS

Atlas TI disponible per la comunitat UB Atlas TI disponible per la comunitat UB

Des d'aquest curs 2019-2020 disposem d'una llicència de campus del programa Atlas TI.

Ha estat una demanda recurrent, per part de la Comunitat UB, el poder accedir a les llicències d'aquest programari en condicions faborables. Per aquest motiu, durant l'any 2018, es va dur a terme un estudi per copsar l'ús actual d'aquesta eina a la UB i la demanda potencial, concloent en la necessaria contractació d'una llicència estil campus. Aquesta es justifica plenament  atès es compleixen els criteris d'ús en docència, recerca, transversalitat entre ensenyaments i benefici econòmic respecte la situació actual de llicenciament. També es negocia l'accés als estudiants de la UB i l'ús en els equips particulars dels usuaris.

També, s'inclou per fí, al Catàleg de Programari, una eina de referència en l'Anàlisi Qualitatiu (QDA).

Podeu accedir a les versions desktop (MS Windows i macOS), mòbil (Android i iPad) i la versió Atlas TI Cloud (producte en fase Beta) des del Catáleg de Programari.

 

2019-10-16 18:41

MATLAB Campus Wide (TAH) disponible al Catàleg de Programari MATLAB Campus Wide (TAH) disponible al Catàleg de Programari

Anunciem que la llicència MATLAB Campus Wide (TAH) ja està disponible pels estudiants, professors i investigadors de la UB.

Els usuaris poden disposar de les llicències de MATLAB, Simulink i qualsevol de les Toolboxes que publiqui The Mathworks (actualment n'hi ha més de 90 disponibles).

Entre els beneficis de la llicència s’inclou la instal·lació en els equips particulars dels estudiants, professors i investigadors de la UB;  l’accés als diferents recursos inclosos al portal de MATLAB: recursos de formació, Matlab Online, suport d’enginyeria de producte en la implementació de solucions, suport en la creació de recursos formatius, etc...

Podreu accedir a les llicències des del Catàleg de Programari, on s’han definit tres configuracions per la mateixa. Podreu triar llicenciar Matlab per usuari de recerca o per equip de recerca i per les aules d’informàtica o laboratoris docents.

Dins dels usos d’aquesta llicència queda totalment prohibit usar les eines disponibles per finalitats comercials, inclosa qualsevol recerca amb ànim de lucre.

Matlab ha estat i és un recurs molt demandat pels usuaris UB. L’Àrea TIC ha valorat l’oportunitat d’aquesta contractació, que compleix criteris de transversalitat i utilitat en diverses disciplines dels nostres ensenyaments, però no pot assumir el cost total de la llicència. Per tant, s’estableixen mecanismes de repercussió de costos a l’usuari final, en el benentès que aquest cost sempre serà beneficiós respecte les configuracions i adquisicions no centralitzades.

Per a més informació consulteu les entrades relacionades a la base de coneixements.

2019-05-15 17:14

Breu retard en el desplegament de la llicència de MATLAB (previsió de disponibiliat per finals d'abril 2019) Breu retard en el desplegament de la llicència de MATLAB (previsió de disponibiliat per finals d'abril 2019)

El fabricant The MathWorks ens anuncia un petit retard en la disponibilitat de la llicència Campus Wide, anunciada com a TAH. Aquest retard és totalment aliè a la UB.

Preveiem tenir l'accés a la llicència abans de finals d'abril. Aleshores integrarem els nostres recursos tècnics (Catàleg de Programari UB, Servidors de Llicència en xarxa, Portal d'autoservei i portal Programari UB) per a que podeu tenir accés a la llicència.

2019-04-10 17:52

Mostra les notícies arxivades.

Hi ha 190 PMF en línia

Preguntes destacades