Universitat de Barcelona
Inici UB
Programari UB
Programari UB

KB Informàtica Personal - Notícies RSS

MATLAB properament al Catàleg de Programari

El MATLAB és un entorn de computació numèrica i un llenguatge de programació. És un producte de referència en l’àmbit acadèmic que es fa servir tant en recerca com en docència

La Universitat de Barcelona s’ha adherit a la contractació conjunta de llicències MATLAB gestionat des del CSUC per a les universitats catalanes (UB, UAB, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, UVic-UCC).  Trobareu més detall sobre el nou acord de llicenciament al BlogTIC.

Àrea TIC serà la responsable de gestionar el nou contracte TAH,  facilitar l’accés a les noves llicències, i vetllar pel compliment dels termes i condicions de les llicències a la UB.

Preveiem que les noves llicències estiguin disponibles a partir de l’1 d’abril de 2019 una vegada adjudicat i formalitzat el contracte amb MathWorks. Les llicències estaran sota  un contracte MATLAB Total Academic Headcount Full Suite (TAH). Amb el TAH les universitats podran disposar durant 3 anys (prorrogables a 2 anys més)  de totes les llicències de MATLAB que necessitin incloent els 88 mòduls o toolboox actuals i nous mòduls disponibles en un futur.

També disposarem de llicències pels equips personals del  PDI, llicències pels ordinadors personals dels estudiants, i accés als cursos on-line del MATLAB Academic Online Training Suite disponibles per les entitats acadèmiques actuals i futurs.

L’Àrea TIC assumirà un cost important de la llicència TAH però des de la Direcció s’ha decidit que els departaments i centres que accedeixin al nou llicenciament assumeixin un cost anual per instal·lació. Aquest cost serà igual o inferior al cost de manteniment actual de les llicències en propietat que ja estan assumint els departaments i centres.

El cost anual previst per a les llicències serà de:

  • Llicències per a ús docent: 7,50 € per instal·lació amb tots els mòduls
  • Llicències per a investigació: 75,02 € per instal·lació amb tots els mòduls i autorització per al mateix nombre d’equips personals.
  • Llicències per a estudiants: 0 €

El cost es prorratejarà a la data d’aniversari del contracte. I es podran renovar anualment segons es segueixin utilitzant o no.

Quan el contracte estigui formalitzar, facilitarem  a través del Catàleg de Programari les llicències per despatxos, laboratoris i aules de la UB i posarem a disposició dels usuaris els portals per a gestionar les llicències pel equips personals del PDI i estudiants.

Per a qualsevol consulta o aclariment, si us plau contacteu amb el PAU.


Darrera actualització:2019-01-25 12:10

No podeu comentar aquesta PMF

Preguntes destacades