Universitat de Barcelona
Inici UB
Programari UB
Programari UB

KB Informàtica Personal - Notícies RSS

MATLAB Campus Wide (TAH) disponible al Catàleg de Programari

Anunciem que la llicència MATLAB Campus Wide (TAH) ja està disponible pels estudiants, professors i investigadors de la UB.

Els usuaris poden disposar de les llicències de MATLAB, Simulink i qualsevol de les Toolboxes que publiqui The Mathworks (actualment n'hi ha més de 90 disponibles).

Entre els beneficis de la llicència s’inclou la instal·lació en els equips particulars dels estudiants, professors i investigadors de la UB;  l’accés als diferents recursos inclosos al portal de MATLAB: recursos de formació, Matlab Online, suport d’enginyeria de producte en la implementació de solucions, suport en la creació de recursos formatius, etc...

Podreu accedir a les llicències des del Catàleg de Programari, on s’han definit tres configuracions per la mateixa. Podreu triar llicenciar Matlab per usuari de recerca o per equip de recerca i per les aules d’informàtica o laboratoris docents.

Dins dels usos d’aquesta llicència queda totalment prohibit usar les eines disponibles per finalitats comercials, inclosa qualsevol recerca amb ànim de lucre.

Matlab ha estat i és un recurs molt demandat pels usuaris UB. L’Àrea TIC ha valorat l’oportunitat d’aquesta contractació, que compleix criteris de transversalitat i utilitat en diverses disciplines dels nostres ensenyaments, però no pot assumir el cost total de la llicència. Per tant, s’estableixen mecanismes de repercussió de costos a l’usuari final, en el benentès que aquest cost sempre serà beneficiós respecte les configuracions i adquisicions no centralitzades.

Per a més informació consulteu les entrades relacionades a la base de coneixements.


Darrera actualització:2019-05-15 17:14

No podeu comentar aquesta PMF

Preguntes destacades