Universitat de Barcelona
Inici UB
Programari UB
Programari UB

Com es llicencia un sistema amb una base de dades SQL?


Resum

 El sistema de base de dades SQL de Microsoft té un llicenciament complex que cal analitzar prèviament per evitar estar llicenciat incorrectament i per evitar costos innecessaris.

Hi ha dues modalitats de llicenciament SQL: per client/servidor o Server/CAL i per Core.

Comentem també un dubte habitual: com llicenciar un sistema SQL en el que s'usa una aplicació web per consultar i mostrar dades als usuaris.

Microsoft pot modificar en el temps la seva política de llicenciament d'un sistema SQL.

 

Contingut

Actualment, a gener de 2018, un sistema SQL es pot llicenciar de dues maneres:

Server/CAL

En aquest cas es llicencia la part de servidor amb una llicència tipus Server i també es necessari llicenciar tots els clients amb una llicència tipus CAL. Per llicenciar el servidor agafarem sempre la llicència SQL Standard Server/CAL. Per llicenciar els clients haurem d'adquirir una llicència CAL de SQL Server. Cal disposar d'una llicència per cadasqun dels clients que accediran a la base de dades, independenment de si l'accés és per introduir, editar, llegir o consultar qualsevol dada que estigui dins la base de dades SQL.

No hi ha llicenciament d'aquest tipus per la versió Enterprise del SQL Server.

Core

En aquest cas només ens fixem en el llicenciament del servidor, quedant exents els clients. Per llicenciar el servidor mirarem quants cores disposa el sistema de processadors. Cada llicencia inclou dos cores. Haurem d'adquirir tantes llicències fins a cobrir tots els cores disponibles al servidor. Per exemple: si disposem d'una sistema amb 2 CPUs i cada CPU consta de 4 cores, en total disposem de 8 cores. Per tant, haurem de disposar de 4 llicències de SQL Server Core.

 

Exemple de Multiplexing en l'accés a SQL Server: Aplicació Web publicada per consultar/mostrar informació allotjada en una bbdd SQL

Un escenari habitual és en el cas de crear i publicar una aplicació web, oberta un nombre indeterminat d'usuaris, que consulta i mostra informació enmagatzemada en una base de dades SQL. Com es llicencia la base de dades SQL que allotja aquesta informació?

En aquest cas Microsoft considera que hi ha un intermediari entre la base de dades i l'usuari final, l'intermediari és l'aplicació web, i que la base de dades s'ha de llicenciar pel nombre d'usuaris finals que faran les consultes web i no pel nombre d'intermediaris. Donada la impossibilitat real de saber quans usuaris usaran l'aplicació es proposa usar el tipus de llicenciament Core.

Podem consultar més informació sobre el llicenciament SQL als següents documents:

 

Document de Microsoft: Resum del llicenciament de SQL Server (pdf)

Document de Microsoft: Guia del llicenciament de SQL Server (pdf)

Document de Microsoft: Multiplexing-Client Access Licenses requierements (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darrera actualització:
2018-01-29 15:03
Revisió:
1.6
Valoració mitjana:0 (0 vots)

No podeu comentar aquesta PMF

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

PMFs d'aquesta categoria

Etiquetes

Preguntes destacades