edició

All posts tagged edició

Grup EP-1

Durada: 15 hores. Equivalent a 1,5 Crèdits de lliure elecció
Dates: 5,6,12,13,19 de març
Horari: de 16:00 a 19:00
Professor: Daniel Obregón Calvelo
Preu: 60 Euros
Plaçes: 15 estudiants (mínim 7)
Requeriments previs: Coneixements de fotografia digital, coneixements bàsics de l’entorn Adobe

Objectius:

– Aprendre a organitzar un projecte de post-producció

– Aprendre eines bàsiques per a entendre i utilitzar Adobe Premiere.

– Ser capaç de publicar contingut multimèdia/audiovisual.

– Dotar d’un flux de treball eficient.

– Projecte audiovisual personal.

Fer la inscripció

Continue Reading