logo lahas urge
Lahas twitter

logo lahas urge

logo lahas urge
Noticias Barcelona | Revista Ca la Dona: HÀBITAT I FEMINISME
Revista Ca la Dona: HÀBITAT I FEMINISME

Revista

Ca la Dona és una publicació bimensual feminista que es distribueix entre les sòcies de la casa, per subscripció i, també, en algunes llibreries. És la única revista feminista en català que existeix en aquests moments.  Per aquest 2011, la publicació Ca la Dona no s’editarà en paper (la crisi!) i la trobareu en digital, aquí mateix.

Habitat i Feminisme (.pdf)

| SUMARI

75 | :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

03 || >> editorial

| CONSELL DE REDACCIÓ

06 || >> seminari hàbitat i gènere. apunts per al debat.

| BETLEM CAÑIZAR BEL, Ca la Dona

12 || >> dones en espais privats i en el trànsit per els públics. quina visibilitat? quina llibertat? quina igualtat?

| ROSA TELLO, Lahas

14 || >> urbanisme, dones i vida quotidiana. seminari «l’hàbitat des de la perspectiva de les dones»

| ADRIANA CIOCOLETTO i BLANCA GUTIÉRREZ VALDIVIA, Punt 6

18 || >> dones i imaginaris multisituats

| M. DEL SOCORRO PÉREZ RINCÓN, Lahas

20 || >> l'arquitectura que sap escoltar

| SANDRA BESTRATEN, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat a la UPC

25 || >> la participació de dones en processos de Producció Social de l'Hàbitat (PSH)

| LOURDES GARCÍA VÁZQUEZ, Lahas

26 || >> ciutat de mèxic, dones i vida quotidiana

| AZUCENA ARANGO MIRANDA

27 || >> Com Volem Viure: nous models per a noves necessitats

| MÓNICA DÍAZ VON DER FECHT, Com Volem Viure

28 || >> Notes Bibliogràfiques

| FELISA PRADAS PLOU