Jordina Sales-Carbonell

JordinaSC.jpgDades Bàsiques:

Categoria: Arqueologia - Assessorament en interpretació arqueològica

Universitat/ Empresa: Grup de Recerques en Antiguitat Tardana, Universitat de Barcelona

Correu electrònic: jordinasales@gmail.com

 

 

Breu notícia curricular:

Doctora en Arqueologia i Història Antiga per la Universitat de Barcelona, ha realizat recerca postdoctoral a la Pontifica Università Lateranense di Roma (2011-2013). Actualment imparteix classes de màster, seminaris i cursos per diverses universitats de l’estat i és consultora freelance en arqueologia i patrimoni. Ha dirigit una quarantena de campanyes arqueològiques i ha participat en un altre centenar.

És autora de diverses monografies sobre arqueologia cristiana, així com de nombrosos articles en revistes i enciclopèdies de caràcter nacional i internacional. Participa en varis projectes finançats en qualitat d’investigadora especialista en Antiguitat Tardana i implantació del cristianisme a través de les seves restes materials.

És corresponsal a Espanya de la Association Internationale d’Études Patristiques -AIEP/IAPS- i coordinadora de comunicació d’Humanitats de l’International Mentor Program promogut per ECUSA (Españoles Científicos en USA, Boston). L’any 2011 se li va atorgar el premi “Memorial Josep Barberà i Farras” de la Societat Catalana d’Arqueologia.

Participació en projectes:

 • Títol del projecte: Volumen hispano de la Prosopografía Cristiana del Bajo Imperio

  IP: Josep Vilella Masana

  Durada: 2011-2013

  Programa: NHUM – Programa Nacional de Humanidades

  Codi: HAR2010-15183/HIST

 • Títol del projecte: Comunitats de muntanya entre l’Antiguitat Tardana i l’Alta Edat Mitjana. Pirineu i Prepirineu català (segles V-IX)

  IP: Marta Sancho Planas

  Durada: 2014-2017

  Codi: 2014/100607

 • Títol del projecte: Origen i estructuració del territori de Sikarra/Sigarra: de la prehistòria a època medieval

  IP: Natalia Salazar Ortiz

  Durada: 2014-2017

  Codi: 437 K117

 • Títol del projecte: GRAT: Grup de Recerques en Antiguitat Tardana

  IP: Josep Vilella Masana

  Durada: 2014-2016

  Codi: 2014SGR-362

 • Títol del projecte: Los conflictos religiosos y sus protagonistas en el ámbito hispano-galo (siglos IV-VI)

  IP: Josep Vilella Masana

  Durada: 2014-2016

  Programa: Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Modalidad Proyectos I+D

  Número de projecte: HAR2013-42584-P


Publicacions més rellevants:

(2015) “El Bovalar (Serós, Lleida). ¿Un monasterio productor de pergamino en la Hispania visigoda?”, Rivista di Archeologia Cristiana, 90, p. 423-464.

 

(2014) “Roman Spectacle Buildings as a setting for Martyrdom and its consequences in the Christian Architecture”, Journal of Ancient History and Archaeology, 1(3), p. 8-21. http://www.jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/57/42

 

(2013) “Fabricando pergamino durante la Antigüedad Tardía. Notas arqueológicas para los monasterios de Hispania”, Augustinianum, 53/2, p. 469-499. https://www.academia.edu/4526313/Making_parchment_in_Late_Antiquity_Fabricando_pergamino_durante_la_Antigüedad_Tard%C3%ADa._Unas_notas_arqueológicas_para_los_monasterios_de_Hispania_2013_

 

(2012) Las construcciones cristianas de la Tarraconensis durante la Antigüedad Tardía. Topografía, arqueología e historia, ed. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-475-3608-5.

 

(2011) Arqueologia de les seus episcopals tardoantigues al territori català (259-713), ed. Societat Catalana d’Arqueologia, Barcelona. ISBN: 978-84-934796-9-5.