L'idea neix de la reflexió en el jaciment de Els Altimiris, situat en la vessant nord de la serra del Montsec d’Ares amb una cronologia (finals del s. V – inicis del s. IX), que ens ha portat a plantejar la realitat ocupacional de les zones de muntanya en aquest període que podem anomenar protomedieval.