Comunitats de muntanya a l’alta edat mitjana: Pirineu i Prepirineu català (s.V-IX) és un projecte concedit per la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la recerca arqueològica. L’idea neix en el jaciment de Els Altimiris, situat en la vessant nord de la serra del Montsec d’Ares, lloc en el qual estem excavant des de l’any 2004 en successives campanyes d’estiu. La seva cronologia (finals del s. V – inicis del s. IX) ens ha portat a plantejar la realitat ocupacional de les zones de muntanya en aquest període que podem anomenar protomedieval.

Els objectius que ens plantegem es poden resumir en:

 1. Caracteritzar i definir arqueològicament, els anomenats assentaments d’altura, específicament aquells que es troben en zones muntanyenques i diferenciar-los d’altres situats en zones de costa i pla.
 2. Analitzar el procés de ruralització que es produeix en el pas de l’Antiguitat Tardana a l’Alta Edat Mitjana, definir les fases i tipificar les evidències materials que corresponen a aquest procés.
 3. Investigar sobre la presència o no d’elits locals amb capacitat per organitzar un nou model, establir jerarquitzacions d’assentaments, si és possible, i definir el procés de consolidació de les mateixes.
 4. Definir el paper de l’Església, especialment en el seu vessant regular, valorar la seva presència sobre el territori i comprendre el seu origen. Identificar les seves característiques físiques a través del registre arqueològic i contrastar-ho amb el model benedictí que s’implantarà a la zona a partir del segle IX.

 

Des del punt de vista metodològic ens proposem realitzar diferents accions que podem resumir en:

 1. Prospeccions arqueològiques visuals i mitjançant sondejos arqueològics quan es consideri oportú.
 2. Intervencions arqueològiques en extensió en els jaciments de Els Altimiris i Sant Matí dels Tombetes.
 3. Revisar textos i documents que puguin aportar-nos dades d’interès per a la nostra recerca.
 4. Analitzar els materials ceràmics recuperats en les intervencions i les prospeccions per caracteritzar les fases d’ocupació i establir els contactes entre diferents zones. Definir tecnotipològica i cronològicament dits materials.
 5. Implementar l’anàlisi a partir de Sistemes d’Informació Geogràfica amb la finalitat d’establir patrons d’assentament, d’intercanvis i de consolidació de l’estructura eclesiàstica.
 6. Realitzar analítiques diversos sobre materials i mostres obtingudes en les prospeccions i excavacions realitzades.
 7. Revisar memòries i materials d’actuacions anteriors en jaciments situats en zones de muntanya de cronologia similar.

Des del punt de vista espacial, la nostra recerca se centra a les zones en les quals treballem en els últims anys. Principalment la serra del Montsec, la Conca de Tremp la serra de Boumort i l’Alt Pallars. També hem incorporat tres zones més que estan sent objecte de tesis doctorals i que per les seves característiques mantenen relació amb el nostre projecte. Es tracta de l’Alt Urgell, la Vall del Cardener i el Baix Montseny.

L’equip s’estructura en tres àmbits interrelacionats:

 1. Arqueologia: Planificació i execució de campanyes arqueològiques i de prospecció. Anàlisis de materials, restauració de materials i estructures. Interpretació del registre arqueològic. Marta Sancho i Planas, Walter Alegría Tejedor, Isabel Hidalgo Suárez, Silvia Marín Ortega, Jordina Sales Carbonell y Margarita Fernández Mier.
 2. Documentació: Recopilació de dades bibliogràfiques i documentals. Definició de marcs històrics i d’entorns rurals. Pau Castell Granados, Rosa Lluch Bramon, Mireia Comas Via, Carme Muntaner Alsina.
 3. Informàtica: Informatització i anàlisi de dades, propostes interpretatives i generació de cartografia específica. Maria Soler Sala, Jordi de Bolòs Masclans, Borja Tàpia Ferreiro, Marc Ferrer Fernández.